Aanpak bodemmisbruik examen van deze tijd

16 juni 2022, Martin Doeswijk

Het zijn spannende tijden voor eindexamenscholieren. Terugdenkend aan mijn examentijd herinner ik me dat mijn kamer en zelfs de ramen een poetsbeurt kregen en ik, pas totdat ik er écht niet meer onder uitkwam, in de boeken dook en proefexamens ging maken. En dat het uiteindelijk allemaal goed kwam. Uitstelgedrag is een wijd verspreid motivatieprobleem, en het kan bijna niet anders dan dat u dit herkent, want 95 procent van de mensen heeft er last van!

Uitstelgedrag is weliswaar heel menselijk, maar ondermijnt de aanpak van grote maatschappelijke problemen, zoals het misbruik van de bodem. Het gevolg van onze levensstijl is dat we de deze uitputten, met als resultaat dat drie kwart van onze bodems ongezond is. Hoewel we ons hiervan bewust zijn, weten we niet goed hoe we het probleem kunnen oplossen. Of we denken dat anderen het maar moeten doen.

Gevolgen die nu al zichtbaar zijn, zijn schaarste en bijna onbetaalbare primaire grondstoffen waardoor infra- en bouwprojecten stil komen te liggen. Iets wat we ons helemaal niet kunnen permitteren gezien de omvang van de vervangings- en renovatieopgave van kunstwerken, de woningbouw- en klimaatopgave en de transformatie naar duurzame mobiliteit. En ook gezien de grote kansen die er bijvoorbeeld liggen op het gebied van circulariteit en revitalisering van de bodems.

De zorg voor gezonde bodems en de snelheid waarmee wij hierop (zouden) moeten inspelen, is voor onze branche een van de examens van deze tijd. Het bekende gezegde ‘Van uitstel komt afstel’ vormt niet alleen een grote bedreiging voor de aanpak van misbruik van de bodem, maar voor alle grote maatschappelijke uitdagingen. Want we zijn liever bezig met iets wat nú een lekker gevoel geeft, ook al weten we dat dit later uitmondt in een slechter resultaat.

Toch blijf ik hoop houden dat we, net als in onze examentijd, tijdig (vandaag!) in actie komen. Opdat van uitstel geen afstel komt.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.