Barst de bui los of lost de bui op?

27 februari 2023, Martin Doeswijk

Dat geo-engineering in opkomst is, werd onlangs wel duidelijk uit de eindejaarslijstjes in kranten en tijdschriften. Zelf vind ik dit grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde lastig te begrijpen. De mensheid is bij voortduring onvoldoende in staat gebleken om desastreuze ontwikkelingen die wat ver van ons bed lijken te liggen, met adequate maatregelen aan te pakken. Kennelijk is er een grenzeloos vertrouwen in de techniek waardoor geo-engineering, techno-fix of klimaatmanipulatie als verlossers voor de grote problemen worden gezien. Ofwel, we zien de donderwolk wel, maar vanuit een onterecht optimisme denken we dat de bui wel oplost of overwaait.

Het gevolg hiervan voor mijn vakgebied is dat de benodigde gedragsverandering om het misbruik van bodems tegen te gaan, als een donderwolk boven ons blijft hangen. Denk aan de aanwezigheid van PFAS in ons milieu (lucht, water en bodem); het probleem is inmiddels zo groot dat het zich niet oplost door een ingenieuze saneringstechniek. Noodzaak is dat deze stoffen überhaupt niet meer in het milieu terechtkomen. Dat er een totaalverbod komt, zoals begin februari door Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken is voorgesteld. Een mooi initiatief weliswaar, maar het totaalverbod blijkt geen totaalverbod te zijn. Want er zijn uitzonderingen voor toepassingen waar geen alternatief voor is én er worden geitenpaadjes bewandeld: het verboden stofje wordt vervangen door nieuwe, vergelijkbare toepassingen met een (iets) andere samenstelling die net zo slecht zijn voor onze gezondheid en het milieu.

En zo zijn er vele voorbeelden die laten zien dat we er blijkbaar, al dan niet door onwetendheid gemanifesteerde desinteresse, grenzeloos op vertrouwen dat er (technologische) oplossingen uit de hoge hoed worden getoverd om de immense problemen op te lossen. Wat er ook weer toe leidt dat we ons gedrag niet aan hoeven te passen. Om die reden is vertrouwen op geo-engineering een misvatting. 

Wat denkt u? Barst de bui los, of lost de bui op?
Wij als technici en innovatieve bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van grote complexe opgaven én onwetendheid. Door kennis te delen én kennis aan te wenden om inzichten te verkrijgen. Alleen dan kan de noodzakelijke (technologische) verandering en de hiermee benodigde gelijk opgaande gedragsverandering ertoe leiden dat de bui oplost. Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.