Beste Mark Rutte, geen woorden maar daden

11 november 2021, Ralph van Roessel

Tot mijn grote genoegen hoorde ik u afgelopen week op de COP26 klimaattop in Glasgow een wijze uitspraak doen. Het is wat aan de late kant maar uw stelling dat Nederland veel te lang alleen maar heeft gepraat en te weinig heeft uitgevoerd als het gaat om plannen om klimaatverandering tegen te gaan, toonde eindelijk zelfreflectie en gevoel voor urgentie. Helemaal blij werd ik van uw afsluiting “Nu is het tijd voor actie”.

Nu weet iedereen dat de vertaalslag van goede voornemens naar daadwerkelijke actie soms enorm lastig is. Daarom ben ik bij deze dan ook zo vrij om u een enorm effectieve en direct toepasbare actie aan te dragen: Laat per 1 januari 2022 bij alle publieke aanbestedingen in de bouw- en infrasector duurzaamheid voor minimaal 50% meewegen in de gunningscriteria.

De bouw en infrasector is verantwoordelijk voor 50% van het materiaalgebruik en circa 11% van de CO2-uitstoot in ons land. Er valt dus enorm veel te winnen. Iets waar we ons als sector zelf ook van bewust zijn. Niet voor niets wordt er door bouwers, installateurs en advies- en ingenieursbureaus veel geïnvesteerd in onder andere het hergebruik van grondstoffen, elektrisch bouwmaterieel, het terugbrengen van reis- en transportbewegingen en innovatieve concepten voor de gebouwde omgeving.

We zijn echter wel een sector die haar grootste impact realiseert in projecten die voor het overgrote deel via aanbestedingen door de overheid op de markt worden gezet. Afgelopen week bleek uit onderzoek dat in ruim 60% van de aanbestedingen door de overheid nog geen enkele duurzame prikkel zit! Als ondernemers hebben we dus geweldige duurzame oplossingen met waanzinnige potentiële impact maar krijgen niet de ruimte om ons hiermee te onderscheiden en de impact te realiseren om dit land ook voor volgende generaties bewoonbaar te houden.

Indien u dus echt uit bent op actie, neem deze effectieve en snel toepasbare oplossing dan meteen mee in het huidige formatieproces. Op die manier hebben alle aanbestedende diensten per direct scherp wat het concrete beleid is en wat ze te doen staat bij komende aanbestedingen.

 

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.