BIM in praktijk

BIM bestaat in veel kleuren en smaken. Dat kan Niels Vossebeld beamen vanuit zijn ervaring als Adviseur BIM en Informatie Management bij Tauw: “Na mijn eerste ervaringen met 4D toepassen zo’n 10 jaar geleden heb ik me altijd specifiek in informatie en modellen bij complexe infrastructuur geïnteresseerd. Daar zit echt mijn passie en interesse. Heb je het over BIM, dan komen toepassingen om virtueel te ontwerpen en bouwen langs zoals 4D, maar gaat het ook over werkafspraken, informatieproducten en modellering. Op dat laatste aspect was mijn PDEng bij Rijkswaterstaat ingestoken.”

 

Hoe pak jij je opdrachten aan?

“Ik bekijk het werkproces en bijbehorende gegevens vanuit mijn specialisatie. Op het BIM vlak houd ik vervolgens breed overzicht en ga ik diep in op belangrijke details. Zo zie je bijvoorbeeld dat ontwerpen steeds meer integraal samenwerken is, met diverse partijen. Je levert namelijk niet meer alleen de tekeningen en berekeningen vanuit de eigen discipline(s) en in een team van bekenden die impliciet weten hoe er gewerkt wordt. Steeds vaker moet er een breed overzicht ontstaan in de gezamenlijke werkwijze en moeten vrij specifieke informatie (deel)producten worden afgestemd om resultaten te bereiken.”

“Ik maak daarbij graag de verbinding van management en professionals naar werkwijze en ICT. Dus niet ontwerpen in 3D zoals we dat ook in 2D deden. Juist kansen van nieuwe mogelijkheden zoals VR signaleren en inpassen. Die BIM regie rol is soms wennen voor projectleiders en ontwerpers. Wat je in praktijk bijvoorbeeld ziet is dat er op basis van routine gewerkt wordt en dat deze routine zo logisch is dat datamanagement-aspecten onderbelicht worden. Ik krijg er energie van problemen op dat vlak vroeg te signaleren en in samenwerking op te lossen.”

Heb je daar een voorbeeld van?

“Een mooi voorbeeld is het project Stadsdijken Zwolle. Daar is bewust gekozen voor een hoge ambitie doordat iedereen werkt rond het centrale systeem: iGIM. Op het project draait het om versterking van de dijk over 7,5 km, in een samenwerkingsverband waarbij we samen met de opdrachtgever de komende 3 jaar van planfase naar uitvoering gereed ontwerp gaan. Rollen en verantwoordelijkheden zijn anders dan traditioneel, een leuke uitdaging. We gaan samen een inpassing van de nieuwe dijk maken in de binnenstad. Er zijn daardoor veel stakeholders en mogelijke conditionering- en inpassingsissues, wat samen moet komen in een integraal ontwerp. We zitten nu nog in de planfase.”

“Als Kwartiermaker Informatiemanagement heb ik het informatiemanagementplan geschreven en ben ik betrokken bij het inkopen de inwinning en verwerking van geografische informatie. Binnen het project werken we in een centraal team professionals die sterk zijn in BIM, GIS, en procesbeheersing. We leren veel van elkaar en liepen eerst een stapje voor op de werkpraktijk om voorbereidingen te treffen qua inrichting van systemen. Vanwege de nieuwheid van iGIM is nu, voor de start van productie, tijd genomen om samen met de ontwerpers het gebruik door te nemen. Diverse zaken zoals de manier van werken met Vault en de Relatics worden beproefd. We krijgen zo tijd elkaar te helpen en de (on)mogelijkheden te leren kennen. Opstartproblemen worden opgelost. De komende periode wordt duidelijk wat goed werkt en wat anders moet.”

“We leveren als Tauw overigens ook centrale GIS coördinatie en hebben een grote inbreng ten aanzien van diverse onderwerpen zoals ontwerp, bodemadvies en vergunningen.”

Hoe bevalt het bij Tauw?

“Ik zit nu iets meer dan anderhalf jaar bij Tauw, het bevalt heel goed. Ik vind het aantrekkelijk dat het bureau op mijn specialisme een kleinere partij is, waardoor je veel in samenwerkingsverband en op meer brede onderwerpen komt te werken. Tauw werkt ook op integrale infrastructuurprojecten en richt zich dan vaak op een specifiek deel van de technische ontwerpopgave, of levert een projectfunctie zoals GIS of BIM".

“De cultuur is hier prettig. We hebben een groep met diverse achtergrond en je krijgt de ruimte om eigen initiatieven op te pakken. Dat vind ik heel prettig, bij grotere bureaus zit je volgens mij eerder bij 10 mensen met meer dezelfde werkzaamheden. Tauw is ook een sociaal bedrijf dat zelfstandigheid en eigen ontwikkeling waardeert. Dat past heel goed bij mij. Je bouwt een waardevol netwerk aan collega’s op, als je dat goed inzet kun je hier volgens mij veel bereiken.”

 Lees meer over ontwerp

 

Heeft u een vraag aan het ontwerpbureau van Tauw

Onze experts staan voor u klaar!