Biodiversiteit: van schadebeperking naar hoofdrolspeler in projecten

27 augustus 2021, Sanne de Groot

Afgelopen week trok ik zes dagen samen met mijn paard over de Utrechtse Heuvelrug. Die dagen brengen mij onder andere rust, ontspanning, activiteit en denkruimte. En de natuur geeft ons nog meer. Denk aan: materialen, voedsel, schoon lucht en schoon water. In bouw- en infraprojecten draagt versterking van de biodiversiteit bij aan het realiseren van klimaatbestendige oplossingen, een gezond bodemsysteem en een prettige leefomgeving.

Biodiversiteit gaat veel verder dan alleen over natuurwaarden. Het is een essentieel aspect van duurzaamheid. Eén die, gezien de neerwaartse trend, helaas nog te vaak over het hoofd wordt gezien. Oók in bouw- en infraprojecten, waar biodiversiteit wordt ervaren als extra kostenpost aan het einde van een project. Of het wordt als lastig ervaren, omdat het de projectplanning kan verstoren als vergunningen niet tijdig rondkomen of wanneer je te maken krijgt met onvoorziene mitigerende maatregelen.

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn twee grote uitdagingen binnen projecten. Binnen de scope van onze projecten kunnen we enorm veel positieve impact realiseren op de natuur. De urgentie en impact maken het méér dan logisch om biodiversiteit hét speerpunt in projecten te maken. Waarom nemen we het bevorderen van biodiversiteit niet als het uitgangspunt, in plaats van slechts te onderzoeken welke schade aan de natuur we acceptabel vinden?

Het in projecten sturen op een oplossingsrichting die het leven van plaatselijke planten en dieren ondersteunt en stimuleert, vraagt om het maken van keuzes en het ondernemen van actie. Acties die verder gaan dan de ambitie: “Daar waar mogelijk maken we het een beetje beter”. Nee, er zijn grotere stappen nodig. Het helpt in het menselijk handelen als de natuurvriendelijke optie de standaard wordt. Net als een restaurant waar vegetarisch de standaard is en als je vlees wilt, je dit als extra optie aangeeft. Met dat uitgangspunt komt bijvoorbeeld in projecten inrichting altijd ten gunste van de natuurwaarden. Denk aan alle dijken bloemrijk inrichten of minimaliseren van het verhard oppervlak (ook nog eens circulair). En passen we in beheer en onderhoud alleen nog natuurvriendelijk maaibeheer toe.

Door biodiversiteit niet meer te zien als mogelijke ambitie, maar hoofdrolspeler in projecten, geven we de natuur de ruimte om te herstellen. Zo kunnen onze projecten bijdragen aan het ombuigen van de neerwaartse trend in een opgaande trend.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.