Bodem ongeletterdheid in de bouw

09 februari 2022, Martin Doeswijk

Eind vorig jaar verscheen A Soil Deal for Europe, een ambitieus plan van de Europese Unie om onze bodem nog dit decennium weer gezond te maken. Dat is hard nodig want ongeveer 60 tot 70 procent van de bodems in de EU zijn ongezond. In dit plan zijn acht doelen geformuleerd, waarvan er eentje mij direct in het oog sprong: ‘Improve soil literacy in society’. De letterlijke vertaling ervan, verbeteren van bodem ongeletterdheid in de samenleving, bekt wat lastig maar het beklijft. En, hoewel uitdagend, het lijkt mij een oplosbaar probleem.

Ongeletterdheid of analfabetisme leidt tot onbegrip en beperkt mensen enorm in hun zelfstandigheid,  het vinden van werk en hun gezondheid. Bij bodem ongeletterdheid is dat niet anders. Hoewel de bodem een belangrijke basis voor ons bestaan is, hebben we als samenleving weinig waardering voor de waarde van onze bodem. In onderwijsprogramma’s is er geen tot weinig aandacht voor en er heerst een algemene politieke terughoudendheid om maatregelen te treffen die de bodemconditie in stand houden en verbeteren, en om de bodem te beschermen

Wat wij kunnen doen om bodem ongeletterdheid weg te nemen? Wel nu, de kans is groot dat u bij het maken van bouw- of kunstwerken te maken krijgt met een ongezonde bodem. Zie dit als een kans om werk met werk te maken van natuurinclusieve bouw en -infrastructuur. Door kennis over de bodem al aan te wenden bij het ontwerp, kan in de uitvoering rekening worden gehouden met het realiseren van projecten die economisch én ecologisch nut hebben. Minstens zo belangrijk is dat aanbestedende diensten verder kijken dan het bouw- of kunstwerk alleen, én we nieuwe generaties scholieren en studenten opleiden die oog hebben voor de bodem, en we dit meenemen in stage- en afstudeeropdrachten.

Mijn doel is om bodem ongeletterdheid weg te nemen door natuurinclusieve bodemsanering te introduceren, zodat ook toekomstige generaties kunnen rekenen op een schone, productieve en veerkrachtige bodem.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.