Carbon footprinting voor verantwoord investeren

31 mei 2021, Hielke van de Aa

Er gaat tegenwoordig, terecht, veel aandacht uit naar verantwoord investeren, ESG en duurzame financiering. Als onderdeel hiervan zijn eigenaren en managers van verschillende assets zich in toenemende mate gaan richten op het minimaliseren van hun CO2-impact. En daarmee is inzicht in de CO2-voetafdruk van assets uiteraard steeds belangrijker geworden. Zo is de CO2-voetafdruk ook één van de PAI-indicatoren in de EU-duurzaamheidstaxonomie, wat de relevantie van CO2-voetafdrukken benadrukt. Voor ons bij TAUW betekent dit dat we intensiever aan de slag gaan met het bieden van dergelijke inzichten. Dit is nu dan ook onderdeel geworden van onze dienstverlening, niet alleen voor de ‘voorlopers’ in verantwoord investeren, maar vaak ook als inherent onderdeel van de benadering van diverse asset-eigenaren en assetmanagers.

Voor mij persoonlijk is dit erg inspirerend, omdat ik klanten graag terzijde sta met het bepalen van hun milieu-impact. En van de vele milieu-effecten is de CO2-voetafdruk ongetwijfeld een van de meest fascinerende. Als onderdeel van deze ontwikkelingen wil ik u hier wat vertellen over onze overwegingen en achtergrond met betrekking tot carbon footprinting waaraan we de afgelopen jaren hebben gewerkt.

Methodologie en bepalen van afbakening

Het bepalen van de CO2-voetafdruk van een asset kan behoorlijk complex zijn. Er zijn gelukkig enkele initiatieven die ons allen van uitgebreide richtlijnen en terminologie voorzien, met waarschijnlijk het GHG (Greenhouse Gas Protocol) als belangrijkste bron. Aangezien deze richtlijnen en terminologie op allerlei gebieden worden toegepast, biedt dit enige zekerheid dat er coherentie is in de voetafdrukken die door verschillende organisaties worden berekend. Daarnaast maken we bij TAUW gebruik van onze expertise in het uitvoeren van milieu-impactanalyses in het algemeen, en levenscyclusanalyse (LCA) in het bijzonder, zodat we voor elke CO2-voetafdruk verzekerd zijn van een betrouwbare methode en relevante afbakening.

In onze aanpak staan de activiteiten en emissiefactoren centraal. De activiteiten omvatten alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de asset en afbakening die kunnen leiden tot CO2-uitstoot. Afhankelijk van de afbakening worden de betreffende activiteiten beperkt tot de asset zelf (en mogelijk tot de aannemers van de asset), of betreft het activiteiten die verband houden met de waardeketen van de asset (zoals producten en diensten die zijn aanbesteed). De emissiefactoren zijn variabelen die de kwantitatieve relatie uitdrukken tussen de activiteiten en de emissies die daar het gevolg van zijn. Ze worden vaak vooraf bepaald en zijn soms openbaar beschikbaar. Idealiter zijn de toegepaste emissiefactoren regio- en sectorspecifiek, waardoor de CO2-voetafdruk duidelijker onderscheiden kan worden.
 

Verschillende assettypen

De benadering hangt grotendeels af van het type assets waarvan de CO2-voetafdruk moet worden onderzocht. Twee typen assets die ik hier van elkaar zou willen onderscheiden zijn bedrijven en projecten. In onze ervaring worden bedrijven gewoonlijk meer onderworpen aan carbon footprinting. Dit komt in hoge mate overeen met het GHG-protocol, en veel bedrijven hebben met name inzicht in hun emissies van Scope 1 en 2. Bij het afbakenen van projecten is de fase van het project essentieel voor het vinden van de juiste benadering van de CO2-voetafdrukanalyse. Net zoals bij de LCA-methodologie, kunnen we de fases definiëren als Productie, Constructie, Gebruik, Einde levensduur en Hergebruik. In elke fase zijn andere activiteiten en materialen betrokken.

Door de ESG-materialiteit van een project, is een projectfinancier mogelijk slechts geïnteresseerd in een of twee van dergelijke fases, afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de investeerder. Zo hebben we onlangs een klant geholpen met het berekenen van de verwachte CO2-voetafdruk van alleen de Constructie- en Gebruiksfase (dus exclusief bijvoorbeeld de productie van materialen of buitengebruikstelling) van een groot project voor infrastructuurontwikkeling dat nog in de planningsfase zat. Het is logisch dat een aantal van dergelijke aspecten voor allerlei assets vóór en tijdens carbon footprinting moeten worden beschouwd.

Wat we kunnen verwachten

Of u nu asset-eigenaar, assetmanager of consultant bent, we kunnen er allemaal vanuit gaan dat carbon footprinting (steeds meer) een inherent onderdeel van onze activiteiten zal vormen. Bovendien zal de analyse specifieker moeten worden, met een grotere afbakening en beter geïntegreerde besluitvorming. Veel om naar uit te kijken dus, aangezien dit beslist een grote bijdrage zal leveren aan verantwoord investeren en duurzame financiering

 

Meer weten over onze kennis op het gebied van transacties? Bezoek dan onze pagina Transacties via onderstaande button.

Transacties

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.