De dynamische wereld van transacties

Tijdens mijn traineeship heb ik een periode doorgebracht in het ‘transactieteam’. Dit team is betrokken bij bedrijfsovernames en kijkt bij zulke overnames naar milieurisico’s. De dynamiek van de onderzoeken is heel anders dan bij standaard bodemonderzoek binnen de NEN-kaders. De standaard kaders zijn minder relevant en er wordt veel meer risicogericht gekeken naar een bepaald object. Het eindrapport wat wordt opgeleverd is ook puur voor de kopende of verkopende partij en hoeft niet te worden ingediend bij het bevoegd gezag, waardoor er gemotiveerd kan worden afgeweken van onderzoeksprotocollen.

Ook is de doorlooptijd van een transactie veel korter; er zijn strakke tijdpaden waarbinnen de deal moet worden gesloten en er moet snel geschakeld worden. Daarnaast moet er vaak een geheimhoudingsverklaring getekend worden en komt het regelmatig voor dat je met een coverstory op pad gaat om de juiste informatie te verkrijgen en dat enkel het management op de hoogte is.

Dit maakt het werk uitdagend, spannend en afwisselend. Als consultant is het voornaamste doel dat de opdrachtgever bij de aankoop of verkoop van een object een duidelijk overzicht krijgt van de mogelijke milieu-gerelateerde risico’s die komen kijken. De risico’s worden vertaald in kosten en bepalen daarmee of een deal wel of niet door kan gaan. 


Waarom is het uitvoeren van een Environmental Due Diligence bij transacties zo belangrijk? 

Stel je voor dat er een partij een object wil aankopen, maar het object blijkt gebouwd te zijn op sterk verontreinigde grond (uitgaande van een nazorg-situatie). Dan gelden hier bepaalde beperkingen die extra kosten met zich kunnen meebrengen; denk hierbij aan saneringskosten of een monitoringsplicht. Ook bij uitbreidingsplannen kan de koper mogelijk met veel onvoorziene kosten worden opgescheept. Daarnaast ben je als koper verplicht om bij een transactie voldoende (relevant) Due Diligence te doen, waaronder Environmental Due Diligence.

Naast bodem(verontreinigingen), spelen o.a. asbest in gebouwen, het voldoen aan de vergunningseisen of de opslag van gevaarlijke stoffen ook vaak een belangrijke rol tijdens het EDD proces. Kortom: als koper kan je geconfronteerd worden met forse kosten, die je met het uitvoeren van een EDD bij voorbaat kunt uitsluiten. Naast EDD neemt de vraag voor een zogenaamde Environmental, Social en Governance (ESG) assessment ook toe. ESG is de term voor duurzaamheid die gebruikt wordt in de financiële sector (ruwweg overeenkomend met People, Planet en Profit). Investeerders zoals pensioenfondsen willen steeds vaker weten dat hun geld verantwoord wordt geïnvesteerd. De verantwoording kan worden bekeken via een ESG, vaak in combinatie met een EDD. 

Tijdens dergelijk onderzoek (o.a. interviews met betrokken personen) wordt vastgesteld in hoeverre het bedrijf dat wordt overgenomen bezig is met duurzaamheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar wat de strategie is van duurzaamheid binnen het bedrijf en hoe het bedrijf omgaat met zijn/ haar medewerkers (denk aan verloop, diversiteit van personeel etc.). De vraag om duurzaamheid heeft via ESG en EDD in principe (deels) geleid tot het verleggen van de verantwoording van Due Diligence van de koper naar de verkoper. Waarom is ESG dan belangrijk voor een koper? Een bedrijf wat bezig is met ESG is doorgaans meer voorbereid op de toekomst dan een bedrijf dat zich niet met duurzaamheid bezig houdt. Bovendien vragen jonge medewerkers steeds vaker om een duurzame werkgever. Verder biedt duurzaamheid
ook kansen: kostenbesparingen, duurzame maatregelen en een betere reputatie. Kortom: in een ESG assessment worden voor de koper niet alleen risico’s maar ook kansen in kaart gebracht.

Dit artikel is reeds gepubliceerd in het vakblad Bodem

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.