De HoloLens in gebruik: op weg naar een wereld met een extra dimensie

11 oktober 2021, Henriëtte Keijzer

Tegenwoordig zie je me minder op projectlocaties. Dat heeft natuurlijk te maken met de corona-maatregelen, maar ook met nieuwe ontwikkelingen, waardoor ik vaker vanuit huis of kantoor kan werken. Eén van die nieuwe ontwikkelingen is toepassing van de HoloLens in projecten. Deze bijzondere lens geeft mij en mijn klanten namelijk de mogelijkheid om de fysieke en virtuele wereld te combineren. Ook zorgt hij er voor dat we onze werkprocessen beter kunnen inrichten en op afstand met elkaar kunnen communiceren, terwijl we ondertussen allemaal precies hetzelfde in 3D zien.

Waarom de HoloLens?

Hoe werkt de lens, wat betekent het voor ons werk en hoe kan de tool van waarde zijn voor onze opdrachtgevers? We ontdekken het nu tijdens de pilotfase in verschillende projecten. En de ervaringen zijn verbazingwekkend. 

De (digitale) uitdagingen van de huidige tijd vragen om een kritische blik op bestaande werkprocessen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken op locatie uitvoeren en tegelijkertijd het aantal reisbewegingen (en daarmee CO2-uitstoot) beperken? Hoe kunnen we wereldwijd met elkaar samenwerken zonder elkaar fysiek te ontmoeten? En hoe kunnen we al die aanwezige en toekomstige data nu écht concreet benutten in onze dienstverlening? Op al deze vragen lijkt de HoloLens een passend antwoord te bieden. Daarom verdiepen we ons bij TAUW in de toepassing van de HoloLens voor ons werkgebied. De afgelopen weken ontdekten we de kansen en mogelijkheden van de lens én proberen we de HoloLens toepasbaar te maken voor onze opdrachtgevers en onszelf.

Wat waren onze ervaringen?

Hoewel we natuurlijk wel wat innovatie gewend zijn bij TAUW waren de eerste kennismakingen met de HoloLens ronduit bizar. Wát een ervaring was dat! Wanneer je de HoloLens draagt begeef je je ineens in een combinatie van de virtuele en fysieke wereld. Je ziet gewoon de wereld om je heen, maar kunt daar allerlei virtuele elementen aan toevoegen. Voor de AquaConSoil 2021 visualiseerden we bijvoorbeeld data naar aanwezige bodemverontreinigingen en zichtbare leidingen, zodat ik lopend over straat de verontreiniging en het aanwezige leidingennetwerk onder de grond zag. Tegelijkertijd had ik een real-time videocall met collega Joep. Ik zag zijn gezicht in mijn blikveld, hij zag precies wat ik zag. Hoe indrukwekkend de ervaring ook was, de bediening van de lens voelde natuurlijk en intuïtief. Je selecteert en bedient met je vingers waardoor het veel toegankelijker voelt dan bijvoorbeeld een VR-bril.

Hoe kunnen we de HoloLens gebruiken?

De pilotfase blijkt ontzettend nuttig om de mogelijkheden te ontdekken en de grenzen van onze mogelijkheden. Zo zijn we druk bezig om met behulp van HoloLens en leveranciers als vGIS de techniek toe te spitsen op opdrachtgevers om de eerste succesverhalen te creëren. En die succesverhalen gaan komen. De HoloLens lijkt namelijk enorm waardevol voor efficiënte Health and Safety-audits (HSE) en de aanpak van incidenten bij industriële organisaties. Slechts één iemand hoeft met de lens de locatie te bezoeken, terwijl auditors overal ter wereld kunnen meekijken, vragen kunnen stellen en aanwijzingen kunnen geven. Dit voorkomt reisbewegingen en maakt audits veel sneller en efficiënter. Met veiliger industrielocaties als gevolg.

Bij incidenten en calamiteiten is de waarde misschien nog wel groter. Juist wanneer elke minuut telt is een snelle risicoanalyse belangrijk. Met de HoloLens hoeft slechts één iemand op locatie aanwezig te zijn, terwijl experts vanuit de hele wereld digitaal kunnen meekijken en de situatie kunnen inschatten. Zo kunnen organisaties veel sneller adequaat reageren en mogelijk rampen voorkomen.


De wereld verder brengen

Ik ben onder de indruk van de HoloLens en zie écht grote waarde voor de toekomst. De tool nodigt uit om te fantaseren over de mogelijkheden. Kunnen architecten straks in de fysieke wereld door hun ontwerp lopen? Kunnen terminale mensen straks nog één keer rondlopen door hun favoriete plekje?

Voor ons als TAUW biedt het de kans om de wereld verder te brengen. We kunnen processen van onszelf en opdrachtgevers verbeteren en efficiënter maken, maar we kunnen ook de kracht van data vergroten. Wanneer we als TAUW onze data van lucht, bodem en water toegankelijk maken voor de HoloLens kunnen we al onze unieke kennis visualiseren en begrijpelijk maken voor iedereen. Mensen ‘zien’ luchtemissies, bodemverontreinigingen of waterkwaliteit en kunnen zelf of met hulp op afstand goed geïnformeerde beslissingen nemen.


Digitale transformatie

Of het zover komt en wanneer dat is, zal de tijd ons leren. Tot die tijd willen we als TAUW voorop blijven lopen in de ontwikkeling en toepassing van slimme technologische oplossingen voor ons werkgebied en onze opdrachtgevers.


Meer over Digital Transformation

 

Heeft u een vraag over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.