De impact van waterschaarste

05 juni 2020, Michiel Wilhelm

In de weekstart van ons team ecologie vertelt iedereen die daaraan behoefte heeft wat haar of hem bezighoudt, zowel werk als privé. De laatste maanden doen we dat, zoals met wel meer dingen, online. Je kunt je voorstellen dat de impact van Corona op ons dagelijks leven - en dan met name het thuiswerken als gevolg ervan - vaak het gesprek van de dag is geweest. En daar is deze week een nieuw, serieus gespreksonderwerp aan toegevoegd: droogte.


Voor iedereen merkbaar

Ecologen zijn (ook buiten werktijd) veel buiten te vinden, en tijdens de digitale rondgang van vanochtend kwamen er veel zorgen naar voren over de huidige droogte. De één zag zijn favoriete plantengebied naar de verdoemenis gaan, de ander zag de dreigende mislukte oogst in haar moestuin. Weer een andere collega probeerde vorige week watermonsters in een amfibieënpoel te nemen om een soort vast te stellen aan de hand van DNA sporen. Maar wat bleek? Er was geen water en dus ook geen kikkers en/of salamanders.

Binnen een beekherinrichtingsproject, dat indirect het gevolg is van de wateroverlast enige jaren geleden, geef ik ecologisch advies. Maar, om de natuurdoelen te halen, moeten we nu hydrologisch alle zeilen bijzetten om überhaupt stromend water in het systeem te krijgen. Vorige week las ik een verbaal getouwtrek om effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Water dat ecologisch gezien een slechte waterkwaliteit heeft maar nu zowel door Natuur als Landbouw geclaimd werd.

Het nieuwe normaal?

Voor het derde opeenvolgende jaar beleven we een droge en warme lente, dit is dus ook het nieuwe normaal. Ik las net op de website van het KNMI dat de zon deze lente 805 uren scheen, normaalgesproken is dat 517 uren. Ook was het een buitengewoon droog seizoen met gemiddeld 77 millimeter neerslag, tegenover een langjarig gemiddelde van 172 millimeter. Terwijl de voorbije winter uitgesproken nat was. Waar is al dat water gebleven? Een deel van de oplossing ligt in het beter vasthouden van (hemel)water. Dat vereist grote aanpassingen hoe waterbeheerders en landbouw met water omgaan, maar ook in je eigen huishouding kan je het nodige doen.

Zelf je steentje bijdragen

Terwijl de zon het land geselt en het grootste deel van de bevolking ook de vakantie in eigen land zal doorbrengen, zullen we toch meer moeten doen aan ons watergebruik en -verbruik. “Wees wijs met water” (een campagne die 50 plussers zich wel zullen herinneren) is ook nu het devies. En daarin heeft iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid. Wat je zoal zelf doen? Nou, eigenlijk best veel:

  • Korter douchen, en het water opvangen totdat het warme water gearriveerd is zodat je het kan gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld in de tuin.
  • Je regenwater opvangen in een regenton en de overloop daarvan afkoppelen van het riool
  • Tegels uit je tuin halen
  • Je opzetzwembad vullen op een moment dat de watervraag gering is, en het water na gebruik een herbestemming geven in de tuin.

En ja, dat kost wat moeite en lijken druppels op de gloeiende plaat, maar het zorgt wel voor een beter waterbewustzijn. Iets wat we de komende tijd hard nodig zullen hebben.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.