De menskant van Digitale Transformatie

25 mei 2021, Ilona Kemeling

Maakt Digitale Transformatie ons leven leuker? Daarover spreken mijn collega Dominique Goes en ik met Henrike Branderhorst, directielid van TAUW. Zij vertelt ons hoe zij de maatschappij en het werkveld van advies- en ingenieursdiensten ziet veranderen. We gaan naar een andere manier van werken: een mix van de waarde van datagedreven werken en de expertise en creativiteit van mensen.

Als leider binnen het advies- en ingenieurswerkveld van TAUW werkt Henrike veel met data om zich te informeren. Inzichten vanuit dashboards, of zoals zij het zelf noemt de cockpit, helpen haar bij gesprekken over de voortgang in de business, maar ook bij strategische keuzes en afwegingen. Strategische beslissingen neemt zij nooit alleen op basis van data. Andere elementen spelen een belangrijke rol, zoals intuïtie, context van het besluit, consequenties en inlevingsvermogen. Leidinggeven gaat immers altijd over mensen. 

Oog voor menskant

Veel mensen zien potentie in het benutten van technologie en data, maar er kan soms een oncomfortabel gevoel ontstaan: Met techniek en data kan zoveel, maar is dat ook wenselijk? Waar en hoe kan ik mijn creativiteit en expertise nog toepassen? Bij de keuzes rond het gebruik van data is het belangrijk de menskant niet uit het oog te verliezen en rekening te houden met hoe dit onze manier van werken gaat veranderen.  

Binnen TAUW hebben wij oog voor onze medewerkers, wij zijn ons enorm bewust van deze waarde. Creativiteit, afwegingen waar normen en waarden meespelen en beslissingen die niet lineair genomen kunnen worden, laten zich lastig vangen in algoritmen. We herkennen de waarde van onze kenniswerkers en hebben ook oog voor de nieuwe generatie binnen TAUW. Deze jonge collega’s nemen vanuit hun studie een andere werkwijze mee naar binnen. Het benutten van deze mix aan talenten is heel interessant.
 

Enorme potentie

Digitale Transformatie heeft enorme potentie om ons te ontzorgen, en om data en informatie beter te benutten. Henrike geeft als voorbeeld dat ze als wielrenner via een fiets-app routes met anderen uitwisselt. Hierdoor krijgt ze inspiratie voor nieuwe routes en kan ze snel op weg. Ook vindt ze het leuk om haar gereden kilometers bij te houden en te vergelijken met eerdere inspanningen. De fiets-app voegt echt iets toe, maar het gaat natuurlijk om de activiteit en het buiten zijn. Soms wind mee, soms tegen je limiet aan wanneer de laatste kilometers vol tegenwind zijn.  

Kijkend naar het advieswerk voor klanten zien we dat menselijke contacten altijd belangrijk zullen blijven. Samen co-creëren en sparren over de echte klantvraag of te volgen route, zijn voorbeelden waarbij gevoel nog steeds één van de belangrijkste factoren is. Digitale Transformatie is daarom meer dan het automatiseren van werkprocessen, het gaat om een andere manier van samenwerken.
 

Effectiever en innovatiever

We zien dat datagedreven werken het proces effectiever en innovatiever kan maken. Informatie wordt beter ontsloten en gedeeld tussen vakgebieden en projectfasen. De rol van klanten en eindgebruikers verandert. Waar zij vroeger de ontvanger van het advies waren, kunnen zij nu actief meedenken en informatie begrijpen en verrijken. Ook collega's die buiten werken, zijn beter geïnformeerd, hebben een beter beeld voordat zij hun activiteiten starten en kunnen veiliger werken.    

Zoals Henrike profiteert van de fietsroutes van andere wielrenners, zo profiteren wij in ons werk van informatie die door anderen is verzameld en gedeeld. Daardoor kunnen we meer doen in de tijd die we beschikbaar hebben. De rol van technologie en kunstmatige intelligentie zal de komende jaren blijven groeien, maar het is belangrijk om als mens mee te bewegen, zodat we de juiste keuzes maken en in controle blijven van onze toekomst. Gelukkig kunnen niet alle menselijke eigenschappen door kunstmatige intelligentie worden overgenomen. We blijven als expert nodig én we hebben bovendien meer tijd om meer toegevoegde waarde te brengen als mens. Want zoals Gerd Leonhard stelt: ‘Samenlevingen worden gedreven door hun technologie, maar bepaald door hun menselijkheid.’  

 

Meer weten? Bezoek dan onze pagina Digital Transformation via onderstaande button.

Digital Transformation

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.