De Miljoenennota: welke rol krijgt het klimaat?

20 september 2019, Anno Drenth

Op Prinsjesdag is dinsdag de nieuwe miljoenennota gepresenteerd. Hierin staat de begroting die het kabinet-Rutte III voor 2020 heeft opgesteld. Wat gaat er gebeuren en hoe kijkt Anno Drenth, programmamanager duurzaamheid binnen Tauw, hier tegenaan? U leest het in dit blogartikel! 

 

De goede richting

De Miljoenennota besteedt redelijk wat aandacht aan vraagstukken waar wij ons als Tauw mee bezighouden. Zo vermeldt het beleidsstuk hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor het Klimaatakkoord. Ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS), CO2-reductie en een gezonde leefomgeving krijgen een plekje in de Miljoenennota. Zo op het eerste gezicht ben ik blij dat er aandacht is voor deze onderwerpen in de nota. De Miljoenennota geeft goede richtingen om een brede welvaart te bewerkstelligen. Waarin is gekeken naar de menselijke, sociale, economische en ecologische aspecten die horen bij het Klimaatakkoord. Maar wat mij betreft mag het concreter
 

Concreter en ambitieuzer

Het mag allemaal wat ambitieuzer. We moeten stappen zetten in het Klimaatakkoord. De markt weet nu niet waar het aan toe is en kan er niet mee aan de slag. Dat is zonde, want er moet iets gebeuren. En het mooie is dat dit wel duidelijk beschreven staat in de Miljoenennota: de noodzaak van het Klimaatakkoord. Zo wordt als tweede hoofdpunt genoemd: “Het Klimaatakkoord zorgt voor een duurzaam Nederland. (…) De grootste nadelen van de opwarming van de aarde komen immers voor rekening van toekomstige generaties.” Later dit jaar zal het Klimaatakkoord definitief worden. Maar hoe we dat precies gaan doen, is niet duidelijk terug te vinden
 

Meer geld nodig

In de Miljoenennota wordt dus genoemd dat de nadelen voor rekening komen van toekomstige generaties. Ook beschrijft het kabinet dat de rekening hoger wordt als we langer wachten. Maar als je ziet hoeveel geld er is uitgetrokken voor het Klimaatakkoord, dan vind ik dat niet verenigbaar met de hoge ambitie die we (zouden moeten) hebben. Duurzaam werken, wonen en leven kost veel geld. En een duurzame omslag is nodig om het verschil te maken. Maar met €200 miljoen in 2020 voor het Klimaatakkoord blijft dat verschil minimaal. Dan kan er wel gekeken worden naar menselijke, sociale, economische en ecologische aspecten; zonder geld zal niet elk aspect goed ontwikkeld worden
 

Tevreden met een kritische blik

Al met al ben ik gematigd positief over de Miljoenennota. De simpele reden hiervoor is dat een brede welvaart in ieder geval een duidelijke plek in de nota heeft gekregen. Dat is lang wel anders geweest. Maar ik roep ook op om nog dieper te gaan. Willen we onze aarde redden? Dan zijn duidelijke ambities én genoeg geld nodig. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?