Digitale Transformatie: ‘innovatie in denken’

26 juli 2021, Laurent Bakker

We maken steeds meer gebruik van digitale tools. Deze worden meer en meer interactief en kunnen steeds beter met elkaar communiceren. Daarnaast zie ik de ontwikkeling naar één groot datamodel dat de realiteit virtueel weergeeft, de digital twin, waaruit we verschillende (op maat te maken) toepassingen kunnen kiezen. Daarmee zie je dat de samenwerking tussen mens en techniek alsmaar wordt versterkt. Door onze eigen kennis van processen en systemen (en vast nog meer) te combineren met de mogelijkheden die de techniek ons biedt, zijn wij als adviesbureau steeds beter in staat om onze opdrachtgevers te ondersteunen in het (optimaal) gebruik van data. Nu en in de toekomst.

Het draait dus vooral om een goede samenwerking tussen mens en techniek. Daarbij zie ik een sterke doorontwikkeling van de techniek, maar hoe zit het met de menskant van dit verhaal? Welke ontwikkeling is er aan de menskant nodig om de nieuwe mogelijkheden van de techniek goed te kunnen inzetten bij bijvoorbeeld grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie of energietransitie?

Digital Twin van de leefomgeving

Zou het niet fantastisch zijn om een digital twin van onze leefomgeving te hebben? Een kopie van de ondergrond, bebouwde omgeving, openbare ruimte et cetera waarin we bijvoorbeeld kunnen simuleren wat vergroening doet met de temperatuur in de stad. En om inzicht te krijgen in het ruimtegebruik en wat dit doet met de kwaliteit van de bodem. Hiervoor is goede systeemkennis en systeemdenken van de mens nodig. Dat betekent dat we nog meer een beroep moeten doen op andere (dan de traditionele) competenties en vaardigheden van de adviseur. Meer multidisciplinair, meer kijkend naar het grotere geheel en niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen. Want meestal gaat het niet om simpele oorzaak-gevolg relaties, en is elk systeem weer een deelsysteem dat ook weer met andere systemen interacteert.


Samenwerking tussen mens en techniek

Dus willen we als mens de techniek goed kunnen inzetten en ermee optrekken voor vraagstukken in de leefomgeving, dan vraagt dit van ons het volgende:

  1. Van ‘object’ denken naar ‘systeem’ denken: denken in samenhang en interacties
  2. Van ‘techniek’ denken naar ‘data gedreven’ denken: sturen op basis van de beschikbare en benodigde data en niet (alleen) op basis van de (beschikbare) techniek
  3. Van ‘data gebruik’ denken naar ‘data integratie’ denken: combineren van data die nieuwe nieuwe inzichten en informatie levert
  4. Van ‘domein expertise’ naar ‘digitaal inclusief’ expertise: digitale kennis die nodig is in het hart van de expertise, niet als externe leverancier

Daarmee durf ik te beweren dat ‘innovatie in denken’ bij zowel bij de overheid als adviseurs hard nodig is om een goede samenwerking met de techniek aan te kunnen gaan. Het één kan niet zonder het ander, dus laten we niet in de valkuil stappen dat de techniek alleen het ons allemaal wel gaat vertellen.

 

Creëren van meerwaarde

Bij TAUW zijn we voortdurend op zoek naar slimme technologische oplossingen die van meerwaarde zijn voor ons werk en dat van onze klanten. Mooie voorbeelden hiervan zijn, via onderstaande button, te vinden op onze pagina Digital Transformation.

Meer weten? Bezoek dan onze pagina Digital Transformation via onderstaande button.

Digital Transformation

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.