Door de bomen het bos niet meer zien

Al enkele jaren maak ik deel uit van de groep adviseurs bij Tauw die zich bezighoudt met samenwerking en hoe succesvolle samenwerking bijdraagt aan succesvolle projecten. Bij Tauw heet dat adviseur Risicomanagement 2.0. Periodiek komen we als groep bij elkaar om kennis en ervaring te delen en plannen te maken hoe we met onze kennis en ervaring partijen nader tot elkaar kunnen brengen om succesvol samen te werken. Regelmatig is onderwerp van gesprek dat wij veel kansen zien om een bijdrage te leveren in projecten, maar dat onze bijdrage of expertise niet wordt ingezet. Soms leidt dit zelfs tot frustraties. Waarom ik dit vertel? Omdat ik kort geleden een ervaring had, die hier een ander licht op werpt. Of misschien juist wel niet.

Duidelijkheid over taken en rollen

Een onderdeel van samenwerken is eigenaarschap en duidelijkheid over verschillende taken en rollen. Daarbij gebruiken wij als tool de Driehoek.

De taken of rollen in een project zijn als volgt: de projectleider is de verantwoordelijke, de projectmedewerker de actiehouder en de 2e lezer of teammanager is de ondersteuner. Ik heb de Driehoek afgelopen tijd verschillende keren succesvol toegepast om in projectteams grip te krijgen op waarom sommige samenwerkingen niet werken, en hoe dit anders of beter zou kunnen. Omdat je bijvoorbeeld niet twee verschillende rollen in één persoon kunt verenigen; je kunt bijvoorbeeld niet verantwoordelijke én actiehouder tegelijk zijn. Collega's waren blij met mijn inzicht en hulp, gaven aan zélf niet tot dit inzicht te zijn gekomen. Zij waardeerden mijn hulp en mijn expertise.

Daarop hadden we een intervisiebijeenkomst met de adviseurs van Risicomanagement 2.0 binnen Tauw. Daarbij bracht ik de case in van collega's die telkens overleggen afzeggen en mijn werk niet op waarde lijken te schatten. Het lijkt of ik het belangrijker vind dan zij, terwijl ik juist voor hen aan het werk ben. Hoe pak ik dat aan? Hoe zorg ik dat mijn bijdrage in de werkzaamheden serieus wordt genomen en afspraken worden nagekomen?

Kijken vanuit een ander perspectief

Het advies van één van mijn collega's: "Volgens mij is eigenaarschap hier het probleem; heb je hiervoor de Driehoek wel eens gebruikt?". Mijn mond viel open van verbazing, dat uitgerekend ík dat over het hoofd had gezien. Hoe kan dat nou? Ik heb de Driehoek de laatste maanden zoveel gebruikt, dit is voor mij echt bekende materie. Ook dat hebben we in de intervisie besproken. Mijn conclusie is, dat als je ergens dicht op zit, ergens diep inzit, het dan lastig is om een stap achteruit te doen en vanuit een ander perspectief te kijken naar waar je mee bezig bent. Dan is hulp van een deskundige, met afstand, heel nuttig. Juist ook als samenwerking je eigen expertise is.

Ik ben dus in dezelfde valkuil getrapt als al die anderen die onze expertise niet inzetten ondanks dat de samenwerking te wensen overlaat. Ik snap nu beter hoe dat gebeurt. En ik ben des te meer overtuigd van het nut van onze expertise en inzet voor succesvolle samenwerking in projecten. Ik ga deze ervaring gebruiken om met collega's het gesprek aan te gaan!

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.