Droogte? Van de regen in de drup

20 oktober 2022, Martin Doeswijk

Het is belabberd gesteld met de bodemkwaliteit. Klimaatverandering én de manier waarop we de bodem gebruiken (misbruiken is een beter woord) zijn hier debet aan.

Maandenlang werd Europa geteisterd door droogte. In de pers werd het ene na het andere doemscenario breed uitgemeten. Maar het duurde niet lang voordat, na de welkome en langverwachte neerslag, de berichtgeving hierover als sneeuw voor de zon verdween. Iedereen ging weer over tot de orde van de dag, waar andere crisissen zoals oorlog, inflatie, stikstof en aardbevingen de voorpagina domineren. Wat mij bezighoudt is hoe het kan dat we zo snel al weer in de modus van pappen en nathouden terechtkomen en dit soort grote bedreigingen niet met visie aanpakken.

De onlangs verschenen Deltares studie naar de maatregelen die Nederland nu moet nemen om te anticiperen op de zeespiegelstijging, doet me dan ook deugd! De klimaatverandering met periodes van extreme droogte maar ook neerslag zijn bepalend voor hoe wij te werk (moeten) gaan. Waar bouwen we en hoe kunnen we de bodem geschikt maken om droogte of juist natte voeten beter te weerstaan? Vraagstukken waarmee we rekening moeten houden bij de ontwikkeling en bouw van woonwijken en industrie.

Het mag duidelijk zijn dat de zorg voor gezonde bodems de komende decennia noodzaak is, een besef dat er gelukkig toe leidt dat dit meer en meer op de agenda van politiek en bedrijven staat. Maar wat echt nodig is, is om de inzichten en uitkomsten van de Deltares studie door te vertalen naar een heldere visie.

En daarbij moeten we de lessen uit het verleden niet vergeten. Bij de drooglegging van de Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog was er een tekort aan bouwmaterialen (iets waar we nu ook mee te maken hebben) waardoor de inrichting van de polder vertraging opliep. Met de ‘vrijgekomen’ tijd gebeurde toen iets moois: voor de inrichtingsplannen werden sociografen ingezet om onder meer de samenstelling van de toekomstige bevolking, de spreiding van de bedrijven en de benodigde voorzieningen en gebouwen te onderzoeken. Hoewel hier destijds een crisis voor nodig was, werd de beschikbaar gekomen tijd benut om tot een goed plan te komen.

Dus laten we hieruit lering trekken en tijd vrijmaken voor visievorming zodat we niet (nog verder) van de regen in de drup terechtkomen.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.