Duurzaamheid in een zakelijke wereld - past dat wel?

Hans Nieuwenhuis

Contradictio in terminis? Kun je als bedrijf geld verdienen en ook duurzaam zijn? Vroeger was het duidelijk: je kon lekker tegen bedrijven zijn, want die verdienen alleen maar geld en dat gaat ten koste van de maatschappij. De tijd van actie voeren. Het was ook de tijd van de fundamentalistische discussies: als je vegetariër was, mocht je dan wel leren schoenen dragen? En kon je de ander betrappen op inconsequentheid? Onbaatzuchtigheid, daar was de maatschappij mee gediend en daar passen bedrijven niet in. Commercie was fout. Filantropie was wel goed, maar ook dat was een beetje afkopen.

De zakelijke realiteit

Sommige mensen leven nog steeds in deze ‘realiteit’. Gelukkig zijn de meeste mensen meegegroeid. En veel bedrijven staan tegenwoordig ook anders in de maatschappij.

Terug naar de zakelijke realiteit. Bedrijven moeten winst maken om te kunnen voortbestaan. Goed beschouwd een duurzaam principe dat zekerheid verschaft aan medewerkers, toeleveranciers en klanten (en filantropie kan een onderdeel zijn van het maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid van een bedrijf). En het zou natuurlijk mooi zijn als dat winst maken op een verantwoorde, duurzame manier kan. Daar helpt het besparen op grondstoffen, energie en afval al aan mee, maar het kan dieper gaan.

Wat levert duurzaamheid op?

Wanneer gaat een bedrijf iets aan duurzaamheid doen? Als het iets oplevert of als het moet. Nou, het móet niet, maar het is wel verstandig voor de langere termijn. Wat kan duurzaamheid opleveren? Wel, dat is interessant. Dat zit natuurlijk in materiële of immateriële voordelen. Hierboven noemde ik al het besparen op grondstoffen, energie en afval. Onder de streep levert dat minder kosten op en het draagt ook nog eens bij aan het beter omgaan met (eindige) materialen: voorbeelden van materiële voordelen.

License to operate

Verder zijn er natuurlijk ontwikkelingen in de maatschappij die bedrijven op zijn minst aanzetten tot denken hierover. Ze zien wel dat het niet gaat werken: wachten totdat duurzaamheid voorbij is. Dus als je niet direct zelf de voordelen inziet van duurzaam doen, kun je nog zeggen: “If you can’t beat them, join them…” Je ‘licence to operate’ en je geloofwaardigheid, alsmede je aantrekkelijkheid als werkgever nemen toe – erg belangrijk in deze tijd. Dat zijn immateriële voordelen, die meer met reputatie te maken hebben.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zien we? In elk geval meer bewuste consumenten. Maar ook (institutionele) beleggers en investeerders gaan steeds meer voor ‘responsible investments’, wat heeft geleid tot het begrip ESG (Environmental, Social & Governance-factoren) als term en begrip voor duurzaamheid in de financiële sector. Bovendien is ESG niet alleen een analyse van risico’s, maar ook van kansen in de zin van het creëren van waarde. En dat spreekt zakelijk aan. Een andere trend is het actief willen meedoen met de SDG’s, de Sustainable Development Goals, heel concrete doelstellingen van de VN die we in 2030 bereikt moeten hebben. Omdat ze concreet zijn spreken ze aan en kun je als bedrijf kiezen hoe en op welke thema’s je wilt en kunt meedoen.

Op de goede weg

Wat vind ik zelf? Ik ben een beetje linksig opgegroeid, zeker ook tijdens mijn studie in Wageningen. Later leer je dan dat de wereld toch iets anders in elkaar zit en de economie draait om geld verdienen. En dat we dat tot nu toe gedaan hebben op een manier die de planeet niet helemaal ten goede komt. Ik ben blij dat er langzaamaan begrip ontstaat dat dit niet ongebreideld door kan gaan. En dat we door duurzamer gedrag hierbij kunnen helpen; we hebben maar één planeet. ESG is in elk geval een zakelijke benadering van duurzaamheid die een appèl doet op de verantwoordelijkheid van de financiële sector op een manier die bij deze doelgroep past. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik ben blij dat we op deze weg terecht zijn gekomen.
 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.