Duurzaamheidsuitdaging of samenwerkuitdaging?

11 januari 2022, Sanne de Groot

De transitie naar duurzaamheid vraagt net zoveel van technische oplossingen als van houding en gedrag. Duurzaamheid staat bij overheden stevig op de agenda en ook in aanbestedingen krijgt het meer en meer een plek. Samen werken we aan projecten die bijdragen aan de duurzame doelen, zoals klimaatneutraal, fossielvrij, circulair, klimaatadaptief bouwen en vergroten van de biodiversiteit. Het realiseren van deze doelen vraagt om het goed integreren van duurzaamheid in ons dagelijks denken en handelen. Elke organisatie is daar stap voor stap mee bezig. Via verschillende routes, met elk hun eigen uitdagingen.

Het realiseren van duurzame oplossingen vraagt ons om nieuwe dingen te doen. Vanuit ambities te acteren, te denken in mogelijkheden, zien wat er wél kan en dat omzetten naar actie. Vernieuwing gaat niet vanzelf en voelt soms als een sprong in het diepe.

Vanuit een gevoel van twijfel of het doen van aannames maken we goede ideeën of zorgen niet bespreekbaar. Een reactie die ik vaak terug krijg is, “ja, maar de ander moet eerst in beweging komen”. Ook hoor ik regelmatig de aanname: “ik denk dat de ander niet mee wil, dus laat die circulaire oplossing maar achterwege”. Terwijl ik vaak merk, wanneer ik “die ander” vervolgens spreek, dat de ambitie evengoed aanwezig is en er van “niet mee willen” geen sprake is.

In plaats van ongegronde aannames te doen, helpt het ons als we leren escaleren vanuit positiviteit en de negatieve associatie rond het herzien van de scope, planning of een eerder besluit loslaten. Teruggaan naar een intern opdrachtgever, bestuurder of projectleider omdat je kansen ziet om de duurzame meerwaarde te vergroten is niet falen, maar betekent juist dat je proactief en succesvol bent in het signaleren van kansrijke duurzame oplossingen.

Vanuit alle perspectieven - binnen (project)teams, tussen afdelingen of organisaties en door de gehele keten - is samenwerken de kritische succesfactor om klimaatvriendelijke oplossingen te realiseren. De urgentie voor de duurzaamheidsuitdaging is overduidelijk. Maar de werkelijke uitdaging zit in ‘m in het samenwerken: ons gedrag en onze acties zijn de sleutel tot succes.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.