Earth Overshoot Day: een moment van bewustwording

29 juli 2021, Joanne van 't Zelfde

Vandaag is het Earth Overshoot Day: de dag in het jaar waarop de mensheid evenveel grondstoffen en voedingswaren heeft verbruikt als de aarde in één jaar kan leveren. Voor de rest van het jaar teren wij dus in op de reserves van onze planeet. Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen. Uiteindelijk wordt de aarde zo door ons in een hoog tempo uitgeput.

Vorig jaar zagen we ineens een gunstige verschuiving: Earth Overshoot Day verschoof plotseling naar bijna een hele maand later, naar augustus. Dit was voornamelijk het gevolg van de coronapandemie en de veranderingen in het gedrag van consumenten en bedrijven die hierop volgden. Helaas zijn we, inmiddels wereldwijd, toch weer terug op het niveau van voor corona. Als we puur naar Nederland kijken, valt de ‘Overshoot Day’ nóg vroeger in het jaar. Dit jaar op 27 april, op nog geen derde van het jaar..

Earth Overshoot Day is een goede dag om ons te doen beseffen dat we op veel te ruime voet leven en dat onze huidige lineaire economische systemen onder geen beding houdbaar zijn. Het is een dag om stil te staan bij onze eigen verantwoordelijkheden en hier ook naar te handelen. Helemaal nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden.  

In ons werkveld zien we zo langzamerhand dat partijen - klein en groot, nationaal en internationaal - oprecht bezig zijn met het verlagen van hun milieu-impact. Men gaat steeds vaker enthousiast op zoek gaat naar circulaire en innovatieve oplossingen om bij te dragen aan een betere leefomgeving. Het is dan ook hoopvol om te zien dat zoveel mensen en bedrijven zich actief inzetten voor een beter milieu. En natuurlijk mogen we daar met z’n allen best een beetje trots op zijn, maar we zijn er nog lang niet!

Meer weten over hoe je kan bijdragen aan een circulaire economie? Bezoek dan onze pagina Circulaire Economie via onderstaande button.

Circulaire Economie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.