Een maatschappelijke transitie heeft geen CEO

02 oktober 2022, Henrike Branderhorst

Hybride werken zie ik als onze weg voorwaarts: minder files en beter voor het milieu, de werk-privé balans en onze veiligheid. Ik werk er hard aan om dit te implementeren in ons bedrijf, want ik geloof er echt in. Daarom steek ik veel energie en tijd in het faciliteren hiervan, met behoud van onze sociale cohesie en cultuur.

Voor de zomer hebben we bijvoorbeeld met de ondernemingsraad ons mobiliteitsbeleid in lijn met ons hybride werken gebracht. En super belangrijk: we werken op een participatieve manier aan ons nieuwe, moderne kantorenbeleid dat hybride werken maximaal ondersteunt. Maar langzaam zie ik de kanteling komen. De herfst komt er aan; mijn dagelijkse files nemen snel toe en zijn langer dan voor corona. De energieprijzen rijzen de pan uit waardoor ik me kan voorstellen dat collega’s ook vaker naar kantoor zullen gaan.

We willen niet terug naar hoe het was voor corona, maar ik merk dat het speelveld verandert. Dus hoe kan hier het beste leiding aan geven, wat kan ik doen? Een traditionele top-downbenadering gaat mijns inziens niet werken. Ik zal moeten werken met de krachten die er in onze organisatie zijn. En  moeten vertrouwen op de verbindingen die ontstaan tussen de enthousiastelingen van het nieuwe beleid en de mensen die liever teruggaan naar hoe het was. Ik zal dieper moeten luisteren naar de tegenstribbelaars enerzijds en de promotors anderzijds, om er zo achter te komen welke maatregelen werken om toch blijvend te veranderen.

Want ik twijfel. Moet ik vasthouden aan de radicale transformatie naar het volledig hybride werken of moet ik een paar stappen terug en dan weer in kleine stapjes vooruit? Hoe doen andere organisaties dat? Van één ding ben ik echter wel overtuigd: heel Nederland worstelt met dit dilemma. Laten we dus niet ieder voor zich het wiel gaan uitvinden, maar samen in de gezonde twijfel duiken en kennis en ervaringen uitwisselen.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.