Elektrisch rijden en laadinfrastructuur

Joost van den Bulk

Toen ik in 2008 mijn scriptie over elektrische auto’s schreef, bestonden deze alleen op papier en van een laadinfrastructuur was nog geen sprake. Nu, 10 jaar later, besef ik hoe snel het allemaal gegaan is. Elektrische auto’s zijn ingeburgerd op de weg en elektrische laadpunten en snellaadstations langs de snelweg zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Zo snel kan een transitie dus gaan! Omdat elektrisch rijden perfect past binnen de transitie naar een samenleving  die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, verwacht ik dat elektrische auto’s in ons land de komende jaren een verdere vlucht zullen nemen. Binnen het Klimaatakkoord is elektrisch rijden een belangrijke schakel tussen de sectortafels Elektriciteit en Mobiliteit.

Tauw heeft een belangrijke stap genomen door alvast over te stappen op een tiental volledig elektrische auto’s. Binnen enkele jaren zal ons complete wagenpark uit elektrische auto’s bestaan. Ik ben blij om voor een bedrijf te werken dat een voorloper is op het gebied van elektrisch rijden. Op naar een toekomst waarin auto’s op fossiele brandstoffen alleen nog maar in een museum te zien zijn!

Aandeel elektrische auto’s op de weg

Om te laten zien hoe snel de transitie gegaan is, heb ik de cijfers op een rij gezet. In Nederland kwamen in 2012 de eerste volwaardige elektrische auto’s en plug-in hybrides op de weg. Dit aantal is in de periode 2012-2017 enorm gestegen door het stimuleringsbeleid van de overheid. Van circa 1.000 in 2012 naar 120.000 in januari 2018. Het aandeel volledig elektrische auto’s is in de periode januari 2017 tot januari 2018 met 60% gestegen van 14.000 naar 22.000. Momenteel bestaat 1,4% van het Nederlandse wagenpark uit auto’s met een stekker en dit aandeel groeit gestaag. Wij zijn hiermee één van de koplopers in Europa en in de wereld. Door de toegenomen vraag naar elektrische auto’s hebben alle autofabrikanten zich inmiddels op elektrisch rijden gestort. Wie had er enkele jaren geleden durven voorspellen dat er elektrische Jaguars en Porsches zouden rondrijden?

Waarom elektrisch rijden?

De eerste elektrische rijders waren de leaserijders die door het belastingvoordeel voor een prikkie in een mooie elektrische auto konden rondrijden. Inmiddels is elektrisch rijden ook voor de ‘normale burger’ beschikbaar gekomen en zijn er verschillende redenen om voor elektrisch rijden te kiezen. Een belangrijk argument is duurzaamheid. Elektrische auto’s gaan veel efficiënter om met energie en bovendien is elektrisch rijden emissievrij, mits er op groene stroom gereden wordt. Een ander belangrijk voordeel is de brandstofprijs. Een volle batterij kost een fractie van een volle tank. Zeker als de batterij thuis opgeladen wordt. Door de daling van de elektriciteitsprijs en de lagere aanschafkosten van elektrische auto’s zal elektrisch rijden in de toekomst nog goedkoper worden.

De belangrijkste argumenten tegen de elektrische auto’s waren altijd de actieradius en de laadtijd. De eerste commercieel verkrijgbare elektrische auto was de GM EV1, die in 1998 in California gelanceerd werd. Tegelijkertijd werd een netwerk van laadpalen gerealiseerd. De GM EV1 had een actieradius van 50 tot 100 kilometer. De auto was daarom niet geschikt als allround auto. De actieradius was simpelweg te beperkt. Vervolgens heeft de ontwikkeling van de elektrische auto’s lange tijd stil gestaan tot in 2014 de Tesla op grote schaal in productie werd genomen, gevolgd door de Nissan Leaf. De huidige modellen elektrische auto’s hebben een actieradius van zo’n 300 kilometer en enkele modellen tikken de 500 kilometer al aan. En dan hoef je tegenwoordig echt geen Tesla meer te rijden. Gestimuleerd door ontwikkelingen in de batterij-industrie en de behoefte aan elektrische auto’s is de actieradius de laatste jaren dus enorm toegenomen. Binnen enkele jaren zal er ook een volwaardige snellaadinfrastructuur gerealiseerd zijn, waardoor elektrische auto’s binnen 10 minuten weer de weg op kunnen. Elektrische auto’s zijn hiermee een volwaardig alternatief voor benzine-auto’s geworden.

Doorkijk naar 2035: Waterstof? Of toch elektrisch?

De transitie naar elektrisch rijden wordt mogelijk gevolgd door een transitie naar de waterstofauto. In dit type auto’s wordt waterstof door middel van een brandstofcel omgezet in elektriciteit, waarmee vervolgens een elektromotor wordt aangedreven. Het voordeel van de waterstofauto is dat een zwaar en duur accupakket niet meer nodig is en dat het tanken sneller gaat. Bovendien kan op een tank waterstof een afstand worden afgelegd die groter is dan die van een elektrische auto. De huidige waterstofauto’s hebben een actieradius van circa 600 kilometer. Bovendien kan waterstof een belangrijk onderdeel van het toekomstige elektriciteitsnet worden, omdat water door middel van elektrolyse kan worden omgezet naar waterstof. Pieken in de elektriciteitsproductie kunnen op deze manier worden gebruikt om waterstof te produceren. De waterstof wordt vervolgens onder hoge druk opgeslagen om later als brandstof voor auto’s te dienen.

Waterstof heeft echter ook nadelen. De realisatie van een waterstofinfrastructuur is kostbaar. De totale energie efficiency is ook lager omdat de waterstof eerst geproduceerd moet worden uit elektriciteit, waarbij er verliezen optreden. Daarom zal een eventuele transitie naar de waterstofauto in ons land nog wel 10 tot 15 jaar duren. Wie weet zullen waterstofauto’s en elektrische auto’s over 15 jaar naast elkaar bestaan en zijn auto’s met een verbrandingsmotor alleen nog maar in het museum te bewonderen. Wie zal het zeggen? De Nederlandse overheid streeft er naar om vanaf 2035 alleen nog maar emissievrije auto’s te verkopen. Ik vind dit een prachtig streven, maar het mag van mij wel wat sneller. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om daar vanuit Tauw mijn steentje aan bij te dragen. Help jij mee?

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.