Fouten maken móet

Chantal Schrijver

Fouten maken moet onderdeel zijn van elk aanbestedings- en contracteringstraject! Maar waarom eigenlijk? Nu weten we natuurlijk dat je van je fouten kan leren, met name als je kunt beredeneren wat de praktische oorzaken van die fouten zijn. Belangrijker is misschien nog wel, dat de ruimte om fouten te maken ook de mogelijkheid biedt om met nieuwe dingen te komen en zo de projecten effectief en leuk te houden.

Omdat wij graag onze ideeën en ervaring met jullie delen, zal er elke twee maanden op deze webpagina nieuw leesvoer zijn. Dit is de eerste blog in een reeks over verandering en duurzaamheid.

Bekijk alle blogs binnen Duurzaamheid

In de context van fouten maken denk ik wel eens aan mijn ervaringen als hondentrainer. Als je focust op het afstraffen van fouten dan behaal je minder resultaat en is het plezier voor beiden ook stukken minder. Op het moment dat een hond namelijk wordt getraind door het afstraffen van fout gedrag, wordt hij bang om nieuwe dingen te onderzoeken en ondernemen. Terwijl als je de nadruk legt op het belonen van goed gedrag, dan krijg je een blije hond die zijn best doet, ook als de beloning een tijdje uitblijft. En niet onbelangrijk: het is ook vele malen leuker om goed gedrag te kunnen belonen dan slecht gedrag te straffen.

Gezamenlijke doelstellingen en ambities

Bij aanbesteden en contracten werken we nu vooral vanuit het afstraffen van fouten. Ongeldige inschrijvingen, onthouden van betaling of zelfs boetes. Beloningen zijn schaars, en er is weinig ruimte om iets nieuws te proberen. Door geen fouten toe te staan blijven we continu tegen de maatlat werken van wat al bewezen en toegepast is. En dat terwijl de opgaven en ambities binnen onze sector juist vragen om vernieuwing. Hoe mooi zou het zijn om een contract aan te gaan zonder negatieve bekrachtiging! Dan is het wel cruciaal dat gezamenlijke doelstellingen en ambities scherper zijn en meer aandacht is voor de kwaliteit van de samenwerking. Op die manier kun je het doel bewaken en het resultaat borgen, en weet je bovendien wanneer het tijd is om te belonen.

 

Lerend vermogen centraal stellen

Laten we het dus eens anders dan ‘normaal’ doen! Dit betekent dat we onzekerheden accepteren als onderdeel van de opgave. Ook anticiperen we dan gelijk op het implementeren van verbeteringen, als die mogelijkheden zich voordoen. Een voorbeeld van hoe wij als Tauw hiernaar kijken, is de renovatie van een aantal bruggen. Tauw heeft ingezet op programmatisch werken waarin lerend vermogen centraal staat. Dit biedt kansen om lessen te trekken uit eerdere renovaties van bruggen en die meteen toe te passen bij komende renovaties, zodat deze steeds effectiever verlopen. Hiervoor moeten we wel wat onzekerheden in de beginfase van het project toestaan.

Vertrouwen is wel een sleutelwoord in dit proces. Een mooi voorbeeld hiervan is een aanbesteding met een plafondbedrag van mijn collega, waarbij het belangrijkste gunningscriterium bestond uit de kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij een werk met een raming van 10 miljoen is dit best spannend.

Ik geloof dat we echt in staat zijn om de projecten leuker en succesvoller te maken door vanuit een positieve bekrachtiging samen te werken.  Maar dit vraagt wel om het overwinnen van angst en wantrouwen, en het tonen van lef en risicoleiderschap. Laten we samen als GWW-sector deze uitdaging oppakken. Dan zullen we zien dat niet alleen de hond, maar ook de hondeneigenaar een stuk succesvoller en gelukkiger is.

Ben jij ook benieuwd hoe aanbesteding en contractering anders kan? Neem dan contact met ons op!

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.