Gratis leren van andermans successen

05 december 2019, Ralph van Roessel

Kent u ze, die projecten waarin alle ingrediënten aanwezig zijn voor ruzie, financiële ellende, gedwongen wisseling van sleutelfunctionarissen en vertragingen? Zo’n project waarin opdrachtgever en opdrachtnemer na vier woelige jaren afsluiten met een gezamenlijke evaluatie? En dat daar dan, in lijn met eerdere signalen, toch uit blijkt dat er topkwaliteit is geleverd, er hard maar met veel plezier is samengewerkt en dat iedereen een goed gevoel heeft bij de prijs-kwaliteit verhouding van het project?

De planstudie A27 Houten-Hooipolder is zo’n project. In dit project heeft Flow 27 (een consortium van vier ingenieursbureaus) in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en een enorm groot en divers palet aan stakeholders in een intensief proces de verbreding van 47 kilometer snelweg, inclusief de complete vervanging van drie grote bruggen, voorbereid. Een schitterend voorbeeld van succesvolle ketensamenwerking, dat ik hier graag wil benoemen. We leven immers in een tijd waarin de ellende met PAS en PFAS de met de Marktvisie en Beter Aanbesteden ingezette beweging naar een leukere en gezondere bouwsector, zomaar zou kunnen torpederen. Juist nu de opdrachtenstroom terugvalt, moeten we voorkomen dat we teruggaan naar een tijdperk met vechtcontracten, prijsduiken, wantrouwen en aanverwante ellende.

Een perfecte manier om hier invulling aan te geven is het breed uitmeten van goede praktijkvoorbeelden. Iets wat we in onze sector veel vaker zouden moeten doen. Door de ervaringen uit succesvolle projecten niet breed met elkaar te delen, doen we zowel onszelf als onze gehele sector enorm te kort. We willen immers allemaal op een leuke en goede manier bijdragen aan het mooier, veiliger en leefbaarder maken van ons land. Laten we dan ook juist leren van de successen van een ander.

Om deze reden delen wij de succesfactoren van het A27 project dan ook met iedereen die daar graag van wil leren. Een duo van sleutelfunctionarissen uit het project, vanuit zowel het ingenieursconsortium als Rijkswaterstaat, maakt hier tijd voor. Voor iedereen die dat wil. Wat dat kost? Helemaal niets! 

 

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Wilt u meer weten over de succesfactoren van het A27 project?

Neem onderstaand contact met ons op