Green Deal Duurzaam GWW 2.0: van uniek naar uniform

11 december 2020, Mirjam van der Plas

Het jaar 2020 is alweer bijna ten einde. Tijd voor een reflectiemoment: Hoe staat het met de vier transitielijnen van de Green Deal Duurzaam GWW? In deze vierdelige blogserie geeft ons team van duurzaamheidsadviseurs zijn blik op de transitielijnen. We richten ons op hoe de transitielijnen een plek hebben in projecten. Dit doen we vanuit onze brede praktijkervaring met de Aanpak Duurzaam GWW en het realiseren van duurzame doelen in projecten. In dit derde deel lees je meer over de transitielijn “van uniek naar uniform”.

Hoe zat het ook alweer met die transitielijnen?

In 2017 startte de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 met als doel het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Een transitie is nodig om de ambitie - duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten - te kunnen realiseren. In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

  1. Van kosten naar waarde
  2. Van reactief naar proactief
  3. Van uniek naar uniform
  4. Van alleen naar samen.


Maar uniek is toch goed, of een vanzelfsprekend kenmerk?

In deze blog staat de transitielijn “Van uniek naar uniform” centraal. Voor mij is dit de meest ingewikkelde transitielijn om te doorgronden. Waar we de overgang van alleen naar samen en van reactief naar proactief als vanzelfsprekende vooruitgang zien, is dit bij ‘van uniek naar uniform’ lastiger. Deels is dat te herleiden tot het gebruik van het woord uniek in de zin van uitmuntend, uitzonderlijk of bijzonder; deels door de betekenis van uniek als ‘enig in zijn soort, niet vaker voorkomend’. De projecten waar we bij TAUW aan werken voldoen vaak aan beide betekenissen: ze zijn bijzonder en geen project is hetzelfde. Zo heb ik in het afgelopen jaar drie keer het proces begeleid waarin we toewerkten naar een duurzame rotonde op verschillende plekken in Nederland. En wat bleek, geen van de duurzaamheidssessies of uitkomsten waren hetzelfde. De ligging, de stakeholders, de ambities en de mogelijkheden waren steeds weer verschillend, uniek.

Waarom willen we dan een transitie naar uniform?

We willen duurzaam werken, samenwerken, integraal werken en ons inzetten op die thema’s waar de (duurzame) meerwaarde het grootst is. Met al die termen begint het je wel eens te duizelen: hoe krijgt dat allemaal een plek in je project? Het opnieuw uitdenken van een werkwijze brengt uitdagingen met zich mee en neemt veel tijd in beslag. Juist dan is het zo fijn om terug te kunnen vallen op de stapsgewijze Aanpak Duurzaam GWW. Ook de instrumenten van de Aanpak geven je handvatten: door het Ambitieweb kunnen we op eenduidige wijze het brede begrip duurzaamheid ontrafelen en met DuboCalc berekenen we op uniforme wijze de milieu-impact van materialen, bouwwerken en methoden.

Door de aanpak duurzaam GWW wordt een uniforme en systematische wijze voorgeschreven. We zijn gebaat bij deze uniformiteit. Het maakt onze projecten transparanter en efficiënter. Dat geldt niet alleen voor onze projecten binnen TAUW, maar voor alle andere gemeenten, provincies, ProRail  en Rijkswaterstaat die steeds weer aan de slag gaan met dezelfde ambities, aanpak en instrumenten. Door gezamenlijk de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen en kennis te delen, kunnen we de lat steeds hoger leggen. Laten we samen in 2021 projecten uniform aanvliegen vanuit de gedachte ‘duurzaam, tenzij’. Zo zetten we een structurele (en nodige!) transitie op gang.

 

Uniformiteit geeft ruimte om iets unieks te realiseren

Elk project blijft uniek in zijn kenmerken én in zijn meest waardevolle duurzame oplossingen. Door samen met mensen met verschillende expertises, die vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het project en haar omgeving, ontstaan duurzame oplossingen op maat.  We krijgen wel eens als Duurzaam GWW team de vraag: “Kunnen jullie niet een lijst met duurzame maatregelen opsturen? Dan kiezen we er daar een paar uit.” In die gevallen nemen we de steller van de vraag mee in de meerwaarde van de gezamenlijke zoektocht naar gedragen, passende en unieke oplossingen. Oplossingen die meer zijn dan een losse maatregelen, maar die synergie met elkaar en het project vertonen. “Maar gaat die zoektocht dan niet veel tijd kosten?” Nee, want dankzij een uniforme aanpak kunnen we efficiënt werken. De Aanpak Duurzaam GWW is transparant, gestructureerd, landelijk bekend en bewijst zichzelf al jaren. Kortom, een uniforme aanpak met unieke resultaten.  

Aan de slag! 

Wilt u ook aan de slag met duurzaamheid binnen uw projecten? Lees meer over ons Stappenplan aanpak Duurzaam GWW. 

Ga naar de webpagina

 

Zie ook:

Deel 1 uit deze blogserie: Van ‘duurzaam is duur’ naar een waarde(volle) benadering
Deel 2 uit deze blogserie: Green Deal Duurzaam GWW 2.0: van reactief naar proactief

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.