Green Deal Duurzaam GWW: van alleen naar samen

01 november 2021, Eefje van Empel

De 2.0 versie van de Green Deal Duurzaam GWW is afgelopen en er wordt al een tijdje hard gewerkt aan een vervolg. Tijd voor een reflectiemoment: hoe staat het met de vier transitielijnen van de Green Deal Duurzaam GWW? In de laatste van deze vierdelige blogserie geeft ons team van duurzaamheidsadviseurs zijn blik op de transitielijn ‘Van alleen naar samen’.

Hoe zat het ook alweer met die transitielijnen?

In 2017 startte de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 met als doel het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Een transitie is nodig om de ambitie - duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten - te kunnen realiseren. In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

  1. Van kosten naar waarde
  2. Van reactief naar proactief
  3. Van uniek naar uniform
  4. Van alleen naar samen.


Van alleen naar samen of toch van samen naar alleen?

Een van de Duurzaam GWW transitielijnen is van alleen naar samen, maar in de praktijk zien we eigenlijk erg vaak vooral de transitie van samen naar alleen. We starten enthousiast met een integrale duurzame afweging, waarbij alle disciplines worden betrokken, maar vervolgens worden vele rolhouders tijdens de tussenstappen uit het oog verloren. Zonde, want met alleen samen over ambities en kansen nadenken, ben je er nog niet.

Vroegtijdige samenwerking tussen verschillende disciplines wordt gewaardeerd

De Duurzaam GWW aanpak is omarmd en de hieruit voortkomende omgevingswijzer-, ambitieweb- en kansensessies zie ik als goede eerste stap in het verbeteren van de samenwerking. Door met verschillende partijen en disciplines aan tafel te zitten, wordt in korte tijd zowel gewerkt aan een duidelijke duurzaamheidsambitie als een grotere betrokkenheid bij het project. We zien steeds meer het belang van het tijdig organiseren van deze sessies en sturen op een brede betrokkenheid. Deze brede en vroege betrokkenheid wordt gelukkig ook steeds vaker gewaardeerd. Vooral door de mensen die normaal gesproken pas later in het project betrokken worden.

We vinden het vaak lastig om deze samenwerking vast te houden

Deze discipline-overstijgende samenwerking is lastig vast te houden gedurende het hele project, waardoor iedereen al snel weer op zijn eigen eilandje verder werkt. Echt samenwerken vraagt om continue betrokkenheid. Hiermee bedoel ik niet dat iedereen een even grote inspanning hoeft te leveren, maar wel dat er goed wordt nagedacht over de rol die elke discipline en/of partij in de verschillende fases van het project kan innemen. Nu worden mensen vaak bij een ambitie- of kansensessie uitgenodigd, maar spreekt het projectteam ze vervolgens een lange tijd niet of nauwelijks meer. Een concreet voorbeeld is het contact met beheerders. Tijdens een ambitie- en kansensessie hebben ze waardevolle input, maar door ze pas weer in te schakelen op het moment dat er al een concreet plan ligt, wordt deze input vaak onvoldoende meegenomen.

Écht samenwerken biedt kansen voor een duurzamer, efficiënter en leuker project 

In de ambitieweb- en kansensessies wordt echt naar elkaar geluisterd en heeft iedereen een inbreng. Dit zou gedurende de hele looptijd van een project het geval moeten zijn. Nu wordt het op de hoogte houden van besluiten nog vaak gezien als betrokkenheid of samenwerking, maar ‘van alleen naar samen’ gaat verder dan dat. Het gaat niet alleen over het samen nadenken, maar ook over het samen uitwerken en uitvoeren van concrete plannen. Ik denk dat wij, als adviesbureaus, opdrachtgevers hierop mogen wijzen. Door écht de samenwerking op te zoeken en deze ook vast te houden werken we met meer plezier aan duurzamere en efficiëntere projecten.

Aan de slag! 

Wilt u ook aan de slag met duurzaamheid binnen uw projecten? Lees meer over ons Stappenplan aanpak Duurzaam GWW. 

Ga naar de webpagina

 

Zie ook:

Deel 1 uit deze blogserie: Van ‘duurzaam is duur’ naar een waarde(volle) benadering
Deel 2 uit deze blogserie: Green Deal Duurzaam GWW 2.0: van reactief naar proactief
Deel 3 uit deze blogserie: Green Deal Duurzaam GWW 2.0: van uniek naar uniform

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.