Halderberge zet met energieke procesaanpak in op klimaatadaptatie

Eveline de Kock

Alles begint klein! Ook een antwoord op het soms wel erg grote vraagstuk over klimaatadaptatie in de Brabantse gemeente Halderberge. Een bevlogen beleidsadviseur Stedelijk Water laat ons een WOLK uitvoeren; een WaterOverlastLandschapsKaart. En krijgt zo inzicht in de bovengrondse afstroming van regenwater bij extreme buien en hoe de inwoners hier mogelijk last of zelfs schade van kunnen ondervinden.

De WOLK bestuderend, zag hij de noodzaak om zaken te veranderen en zag hij in dat in wezen iedereen die bij de gemeente werkt, kan helpen om vervelende situaties als gevolg van extreme weersomstandigheden te voorkomen. Of er zelfs een voordeel uit te halen.

Eigen route

Het is onze rol om de gemeente te adviseren in de processtappen. We bieden ze een route aan met onderzoeksvragen, waardoor ze gaandeweg zelf de antwoorden gaan formuleren. De ontwikkeling wordt zo van de mensen van Halderberge zelf. 
Onze rol is de goede vragen stellen aan de goede mensen op de goede momenten in de goede volgorde. En daarbij de lange termijn te kunnen schetsen, zodat de gemeente weet welk pad ze bewandelen. Daarbij voeden we ze met onze inhoudelijke kennis en ervaring en laten we zien hoe er bij andere gemeenten wordt gewerkt aan dit mooie onderwerp.

Inspiratiesessie

Tot nu toe hebben we het MT van Halderberge gemotiveerd klimaatadaptatie op de agenda te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle 12 de domeinen begin maart aanwezig waren bij de inspiratiesessie. Tijdens deze sessie is het gevoel van urgentie bepaald en is het onderwerp concreet en behapbaar gemaakt.
Iedereen wist en voelde dat dit iedereen aangaat. Uiteindelijk was de groep het erover eens: ik wil dit onderwerp terugnemen naar mijn afdeling en ik word er zelfs enthousiast van om hier een succes van te maken! Dit is een prachtige basis om op verder te bouwen.

Perfecte timing

We bereiden nu voor de nieuwe gemeenteraad eenzelfde soort inspiratiesessie voor. De nieuwe raad gaat de komende maanden hun plannen schrijven. Kortom, de perfecte timing om hen deelgenoot te maken van dit proces.
Ook gaan we met het team van de opdrachtgever een ‘quick-win-sessie’ faciliteren, zodat er al op korte termijn veranderingen in procesaanpak en besluitvorming kunnen komen. En deze successen kunnen weer helpen bij de ontwikkeling gemeente-breed; men wil actie! Daarnaast helpen we onze opdrachtgever met het vormen van een kernteam om hem heen, zodat zijn slagkracht groter wordt. En er meerdere mensen met verschillende achtergronden samen gaan werken.

Prachtige ontdekkingstocht

Jasper Maaskant, de bevlogen wateradviseur bij de gemeente en onze opdrachtgever, deelt zijn ervaringen: ‘Tauw maakte onze klimaatsessie tot een organisatie-breed gedragen gevoel van urgentie om iets te doen met klimaatadaptatie. Iedereen kwam enthousiast en geïnspireerd uit de sessie. Nu gaan we samen de volgende stap zetten!’
Als (projectleider en) procesbegeleider haal ik veel voldoening uit zulke opdrachten. In veel organisaties zijn mensen in domeinen en afdelingen ingedeeld, zodat alles overzichtelijk en begrijpelijk wordt. Maar juist de klimaatverandering vraagt erom de trappenhuizen weer open te breken, dat verdiepingen en afdelingen weer met elkaar om tafel gaan en samen ontdekken wat er nodig is om de collectieve opgave met wijsheid, ervaring en deskundigheid te benaderen. Het is een prachtige ontdekkingstocht van een diverse groep mensen in een collectieve opgave!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.