“Hee, ben jij oké?”

04 juli 2022, Ralph van Roessel

“Ik heb 5 dagen mijn agenda leeggeruimd, niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moet.” Met dit bericht liet ik samen met tachtig vakgenoten uit de infrasector op 20 mei 2022 via sociale media weten dat we samen op reis waren geweest naar Terschelling. Doel van deze Infra 5-daagse? De basis leggen voor een relationeel systeem waarin we, sprekend met één mond en met een hernieuwde blik, de samenwerking opzoeken voor een vitale infrasector. Een sector die effectief, efficiënt en met plezier de grote opgaven in het behouden en verduurzamen van onze bruggen, wegen, dijken, tunnels, sporen, kades en kabels en leidingen kan vervullen.

Door de diversiteit van het reisgezelschap is ook de ontwikkelde koploperaanpak breed qua initiatieven. De drive en betrokkenheid vanuit onze gezamenlijke week krijgt nu concreet vorm in initiatieven die zich richten op zowel de inhoud (o.a. techniek en kennisontwikkeling) en het proces (o.a. aanbesteden & innovatie) als de relaties (sociaal veilige werkomgeving).

Eén van de initiatieven in die laatste categorie is “Hee, ben jij oké?”. Vertegenwoordigers vanuit kennisinstellingen, opdrachtgevers, ingenieurs- en adviesbureaus en de aannemerij hebben elkaar gevonden in het geloof dat we de uitdagingen van deze tijd alleen maar aankunnen als er voor iedereen plaats is in onze infrasector. Als je jezelf kunt uitspreken, de gevestigde orde kunt uitdagen, vragen kunt stellen, zorgen kan uiten, fouten mag maken, en dan tóch mag vertrouwen op positieve waardering.

De komende maanden zal het “Hee, ben jij oké?” gedachtengoed via tal van initiatieven concreet worden uitgewerkt en willen we een zo branchebreed mogelijk netwerk opbouwen. Dus werk jij bij een infra-organisatie die hier al veel in doet, of juist bij eentje die wel wat hulp kan gebruiken? Laat het ons weten. Iedereen is welkom!  

 

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.