Het andere nieuwe normaal

14 juli 2021, Sanne de Groot

We stappen met z’n allen een nieuw normaal in. Iets wat de rest van ons leven voor altijd verandert, en tegelijkertijd stilletjes aan al ingeburgerd raakt. Eigenlijk leven we al langer in dit nieuwe normaal, maar we realiseren het ons nog niet helemaal en spreken het nog niet voldoende uit.

En nee, voor de duidelijkheid, ik heb het niet over het leven na corona of weer op zomervakantie kunnen. Ik heb het over het maken van duurzame keuzes in bouw en infra projecten. Waar de focus tot voor kort - vooral met het oog op duurzaamheid - lag op wat er allemaal niet mag, wordt dit nu steeds meer een integraal onderdeel van projecten. Werken aan het realiseren van duurzame doelen in de leefomgeving is normaal en mag zichtbaar zijn. 

Of het nu gaat om een groene en natuurlijke uitstraling of zichtbare energietransitie, meer en meer mag duurzaamheid er zijn. Een nieuw normaal krijgt vorm. Binnen projectteams ontstaat het besef dat een niet duurzaam project sociaal onwenselijk is. Het is een must om duurzame keuzes te maken en dit uit te dragen. Het perspectief en gedrag verandert naar daadwerkelijk doen, noodzakelijk is om de gemiddelde temperatuur van de aarde niet nog gevaarlijker te doen oplopen. 

Klimaatgedrag binnen projectteams in de bouw en infra neemt toe. Zorgen over de klimaatcrisis komen meer op tafel, ze worden gedeeld en erkend. We erkennen onze verantwoordelijkheid en tonen steeds meer bereidheid om in actie te komen. We inventariseren kansen, hebben zicht op heldere maatregelen, maken duurzame doelen concreet en zijn bereid te luisteren en te ontdekken hoe we deze opties in de praktijk kunnen brengen. 

En hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, is de ingezette weg goed nieuws voor alle betrokken partijen. Het biedt opdrachtgevers kansen om iets goeds neer te zetten en uiteindelijk geld te besparen. Uitvoerende partijen kunnen hun expertise nog meer inzetten en werken aan gave uitdagende projecten. De burger krijgt een betere leefomgeving en de natuur wordt minder beschadigd. Duurzaamheid is op alle vlakken de meest logische keuze en dat zien we gelukkig steeds vaker in.

Welkom in het nieuwe normaal.  

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.