Hoe Covid-19 de bouwsector blijvend moet veranderen

Covid-19

Het is ons bij dit rottige virus, ook in Nederland, duidelijk niet gelukt om tijdig in actie te komen en ook de samenwerking met andere landen is ver te zoeken. Covid-19 biedt ons echter zowel de bewustwording als de gelegenheid om bij de beheersing van de hierboven genoemde crisissen, dingen écht anders te gaan doen. Het kan toch niet waar zijn dat we dat momentum niet gebruiken om nu wél tijdig en collectief in actie te komen?

Covid-19 heeft ons binnen enkele weken al laten inzien dat één of twee dagen per week thuiswerken voor het overgrote deel van de beroepsbevolking prima te doen is. Dit laat zien dat we in één klap de fileproblematiek kunnen oplossen (10% minder vervoersbewegingen is 90% minder files) en tegelijkertijd een grote stap voorwaarts kunnen maken in het verminderen van de luchtverontreiniging, waaronder een deel van de stikstofproblematiek. Het laat ook zien dat we in onze stedelijke gebieden meer groen nodig hebben om te kunnen recreëren, waarmee we onze steden ook meteen klimaatbestendiger en leefbaarder maken. En dat het bouwproces versneld circulair moet worden om niet meer afhankelijk te zijn van onzekere leveringen uit het buitenland én om de import van natuurlijke grondstoffen te verminderen.

Het inzicht dat Covid-19 ons geeft, creëert – zeker gezien de beschikbare budgetten in de komende jaren (European Green Deal) – een momentum dat we als opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland moeten aangrijpen. Nu is het moment om gereserveerde budgetten te herbestemmen. De gelegenheid om overbodige wegvakken te herinrichten met groen en water. En om vrijkomende milieuruimte te gebruiken voor circulaire, klimaatbestendige en natuur-inclusieve woonwijken die de enorme woningnood kunnen verminderen.

Laat alle ellende van corona niet voor niets zijn geweest. Laat het de impuls zijn voor een meer toekomstbestendige inrichting van onze leefomgeving. Het virus heeft de wereld een kans gegeven om blijvend met de huidige trend te breken. Laten we als bouwsector die verandering op de enige juiste manier vormgeven.

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.