Hoogwater komt nooit alleen

12 augustus 2021, Henrike Branderhorst

Het hoge water sloeg de afgelopen weken genadeloos toe. Ongekende overstromingen in Nederland en onze buurlanden schudden ons hardhandig wakker. We hadden deze gevolgen van klimaatverandering immers pas over vijftig tot honderd jaar verwacht. Terwijl mijn hart uitgaat naar alle getroffenen van de overstromingen, wil ik graag alles op alles zetten om hoog water en zijn gevolgen niet weer zo’n kans te geven.

Johan Remkes heeft hier onlangs al een belangrijke stap in gezet. Hij hield als waarnemend gouverneur van Limburg, gesteund door de deltacommissaris Peter Glas, vast aan het landelijk vastgestelde beschermingsniveau tegen overstromingen van 1 op 100 jaar. De roep om verlaging van de norm was ingegeven vanuit het oogpunt van minder landschappelijke impact en een groter draagvlak onder de bevolking. Het werk aan onze waterveiligheid blijkt nog steeds een balanceer-act tussen verschillende maatschappelijke thema’s. Het wordt niet makkelijker doordat het hoogwaterbeschermingsprogramma, ons nationale financieringsprogramma om alle dijken in Nederland uiterlijk 2050 toekomstbestendig te krijgen, het adagium ‘sober en doelmatig’ kent.

Het college van Rijksadviseurs adviseerde recent om over te stappen naar ‘slim en doelmatig’. Toch is zelfs dit nog niet genoeg. Als Nederlanders staan we bekend om onze inventiviteit en moeten we in staat zijn hoogwaterprojecten beter te verbinden met andere maatschappelijke thema’s zoals droogteproblematiek, biodiversiteit en natuur-inclusief bouwen. Zo bouwen we in een keer aan een veilig land, draagvlak en een aantrekkelijk en duurzaam leefklimaat. De strijd met het water als kans om ons land doelmatig te verrijken. 

In onze rol als advies- en ingenieursbureau zijn we vaak gebonden aan reeds vastgestelde projectkaders en is het verbinden van waterveiligheid met andere opgaven niet vanzelfsprekend. De ware sleutel ligt in handen van de bestuurders. Zij gaan samen over de verschillende geldstromen en kunnen vanuit die positie de verantwoordelijkheid nemen voor maximale verbinding van hun opgaves. Als TAUW stappen wij graag naar voren om samen met opdrachtgevers met lef het adagium ‘sober en doelmatig’ op een volgend niveau te tillen om ons land ‘doelmatig te verrijken’!

  

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.