Innoveren is een werkwoord

Jasper Schmeits

Wie ‘innoveren’ hoort, veert op of haakt juist af. Sommigen halen er hun drive uit om met nieuwe dingen bezig te zijn, onbekende paden te bewandelen. Anderen houden niet van de onzekerheid die het innoveren met zich meebrengt: Wat levert het op? Kunnen we ons de risico’s permitteren? En wat als het niet slaagt, wat zou de klant daarvan vinden? 

Noodzakelijk

Begrijpelijke vragen waar ik in de afgelopen 10 jaar bij Tauw ook regelmatig tegenaan ben gelopen. Niettemin is innoveren noodzakelijk. Steeds vaker draait dat om de kennis en het inzicht die we verkrijgen uit het verzamelen, analyseren en duiden van data. Nu baseren we onze adviezen vaak nog op enkele monsternames of metingen, maar we gaan naar een wereld van real-time data die continue beschikbaar is. 

Dit biedt veel meer mogelijkheden om processen efficiënt te maken, slimme oplossingen te bedenken, risico’s te verkleinen, etcetera. Uiteindelijk draait in de toekomst alles om data: data verzamelen, data interpreteren en data presenteren. Dat maakt bedrijven als Google en Facebook zo waardevol: ze hebben een enorme hoeveelheid data over ons internetgedrag en nutten dit commercieel uit. Data is dus ook commercieel waardevol.

Van denkcultuur naar doecultuur

oed en wel beschouwd is het onmogelijk om niet te innoveren. Zeker als bedrijf teken je je doodvonnis als je niet innoveert. Wat dan wel belangrijk is, is dat we minder een denkcultuur en meer een doecultuur stimuleren. ‘Innoveren’ is immers een werkwoord, je moet het doen, dúrven doen. Soms gaat dat mis, ja, maar ook dat is innoveren, het hoort erbij. Vorig jaar heb ik via een afstudeeropdracht de mogelijkheid bekeken om met een nieuw type XRF fosfaatmetingen uit te voeren en dat was niet direct een succes. Fosfaatmetingen zijn goed uit te voeren met een XRF, maar het is essentieel om inzicht te krijgen in het vrij beschikbare fosfaat. Op basis van verhoudingen tussen gehalten van andere metalen kun je een inschatting maken van de fractie vrij beschikbaar fosfaat. Het afstudeerproject zelf heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd omdat er nog geen directe toepassingsmogelijkheden zijn voor in het veld, maar het heeft me wel meer inzicht gegeven in andere zaken. We weten nu dat we de kalibratie-instellingen anders moeten benutten en we staan op het punt om nieuwe testen te gaan uitvoeren. De “mislukte” ervaring is van essentieel belang binnen het proces van innoveren.  

Succesvol

Gelukkig is innoveren ook vaak succesvol en dan kan ik mijn geluk niet op. Ik krijg er bakken met energie van, bijvoorbeeld van de toepassing van sensoren waar ik nu bij betrokken ben. Eén voorbeeld daarvan is de asbestmeter, een apparaat dat met sensoren meet of er asbest aanwezig is in een dak of muur. Uniek! 

Ook met sensoren verzamelen we data waarop we door kunnen ontwikkelen. Afijn, data genoeg, nu de mensen nog. Want je innoveert niet alleen, je hebt je collega’s, opdrachtgevers, dataspecialisten en anderen nodig. Wie doet er mee?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.