Is de bodem apolitiek?

14 december 2023, Martin Doeswijk

De roerige politieke tijden temidden van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan, houden me flink bezig. Direct na de verkiezingen schreef Vogelbescherming Nederland namens een aantal milieuorganisaties een interessante brief aan de Tweede Kamer. Daarin benadrukten ze de noodzaak om te investeren in de natuur en haalden onderwerpen aan die relevant zijn voor de Cobouw-lezer, zowel voor werk als privé. Een belangrijke oproep, ongeacht de politieke kleur van het volgende kabinet. Natuur is immers niet links of rechts.

Dit bracht mij bij mijn eigen vakgebied, de bodem. En ik vroeg me af: als de bodem niet links of rechts is, is ze dan apolitiek? Om die vraag te beantwoorden, is het goed om te kijken naar de verschillende diensten die de bodem zoal kan bieden in de civiele techniek en geotechnische toepassingen. Bij het ontwerpen en construeren van onze gebouwen en infrastructuur speelt bodem een cruciale rol. Denk bijvoorbeeld aan draagvermogen: hoe kan de slappe bodem in ons land de last van constructies dragen die we ontwerpen? Maar ook bij de keuze van funderingssystemen, omdat de bodem grote invloed heeft op de stabiliteit en duurzaamheid van onze infrastructuur en gebouwen. Daarnaast speelt de bodem een rol bij grondwaterbeheer, ze is essentieel voor het vasthouden van water in tijden van droogte én om overlast te voorkomen.

Het mag duidelijk zijn dat de bodem van groot belang is in ons werk. Een gezonde bodem is in staat om diensten te leveren waar we optimaal gebruik van kunnen maken. Daarom is het essentieel om bewustwording te creëren over het belang van gezonde bodems, in de politiek en de zakelijke en publieke sector. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan educatie- en voorlichtingsprogramma's, het betrekken van beleidsmakers, samenwerking met bedrijven om duurzame bodembeheerpraktijken te bevorderen, en het voeren van campagnes voor publieke bewustwording, zoals de brief van Vogelbescherming Nederland.

We hebben allemaal baat bij een gezonde bodem. De bodem mag dan apolitiek zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat ze geen stem heeft!

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.