Laat Corona de aanpak van vitale maatschappelijke opgaven niet stil zetten

We moeten ons allemaal aanpassen aan de nieuwe (corona) werkelijkheid. Ook Tauw als ingenieurs- en adviesbureau werkt hier hard aan. Tot op heden kunnen de meeste van onze (kantoor)mensen met een beetje flexibiliteit en met behulp van moderne digitale hulpmiddelen ook thuis prima hun werkzaamheden aan projecten uitvoeren.

Goed nieuws voor de BV Nederland

De vele maatschappelijke uitdagingen waaraan wij werken verdwijnen immers niet, ondanks dat de hele wereld momenteel wordt geteisterd door het Corona virus. Klimaatadaptatie, afname van de biodiversiteit, het tekort op de woningmarkt maar bijvoorbeeld ook de stikstof en PFAS problematiek blijven immers super actueel. Het nu op de lange baan schuiven van deze vitale opgaven is dan ook onacceptabel, zelfs nu de CO2-uitstoot door Corona tijdelijk even iets vermindert. 

Helaas lijkt Corona nu na enkele dagen toch al wel een beperkende factor te worden in de voortgang van de projecten waarin we de bovenstaande problemen juist aan het oplossen zijn. Ik heb het dan niet over ziekte van onze adviseurs en ingenieurs maar over de impact die de Corona-maatregelen hebben op onze, vooral publieke, opdrachtgevers. De afgelopen dagen worden soms in bijna blinde paniek projecten stilgelegd, wordt inhuur naar huis gestuurd en worden al maanden geplande overleggen en bijeenkomsten geannuleerd. Dit is niet alleen enorm zonde, maar veelal ook volstrekt onnodig.

Moderne en innovatieve bureaus zoals Tauw, maar dat geldt ongetwijfeld ook voor onze collega-bureaus, beschikken over een uitgebreid arsenaal aan kennis en middelen om overleggen en afstemming ook op een niet-fysieke (digitale) manier goed vorm te geven:

  • Afstemmingsoverleggen via Teams of Skype
  • Bewonersavonden als webinar
  • Creatieve sessies met behulp van een app
  • En besluitvorming op basis van een digitale poll.

 

Allemaal tools die  beschikbaar zijn en zich de afgelopen jaren in de praktijk al hebben bewezen. Nu is het moment om ze veel breder in te gaan zetten. Zelfs als je als opdrachtgever nog totaal geen ervaring hebt met bijvoorbeeld Skype of Teams dan helpen we je er graag bij om het onder de knie te krijgen, zodat we samen door kunnen met belangrijke projecten en maatschappelijke uitdagingen.  

Opdrachtgevend Nederland en adviesbureaus zoals Tauw hebben beiden een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel om voortgang te blijven boeken op de eerder genoemde actuele maatschappelijke thema’s als ook om in deze lastige tijd de economie draaiend te houden.  Laten we er dus met elkaar voor zorgen dat onze projecten gewoon doorgaan. Mogelijk vraagt het soms om wat flexibiliteit en een beetje goede wil, maar met digitale samenwerking kunnen we samen de voortgang houden in de projecten die ons land zo hard nodig heeft. We laten ons bij het aanpakken van de vitale maatschappelijke opgaven toch niet tegenhouden door dat akelige Corona virus?   

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.