Lastige milieudossiers vragen om dikke huid

16 februari 2023, Ralph van Roessel

De verduurzaming van de industrie, het creëren van stikstofruimte en het vormgeven van de energietransitie. Ingewikkelde milieudossiers met grote belangen, veel stakeholders en een hoge mate van (technische) complexiteit. Om die reden kiezen we er als TAUW bewust voor om in deze dossiers zo breed mogelijk actief te zijn. Juist als de belangen sterk uiteen liggen en de emoties hoog oplopen, wil je immers dat het gesprek gevoerd wordt op basis van feitelijke informatie. En dat is bij uitstek wat de Nederlandse ingenieurs en adviesbureaus met hun professioneel uitgevoerde metingen, adviezen en berekeningen te bieden hebben.

Echter, louter professioneel goed werk uitvoeren is tegenwoordig niet meer genoeg om het gesprek te faciliteren. Hoewel de maatschappelijke relevantie van ons werk mij - en veel collega’s met mij - enorm motiveert, leren we inmiddels ook de schaduwzijde kennen. Meer en meer wordt ons werk onderdeel van de polariserende discussie die tegenwoordig onderdeel vormt van elk maatschappelijk debat. En veel belangenorganisaties schuwen daarbij geen enkel middel om hun punt te maken. Daarbij wordt soms niet alleen de kwaliteit van ons werk in twijfel getrokken, maar zelfs onze professionaliteit en onze motivatie om echt bij te dragen aan een duurzamere wereld worden ter discussie gesteld.  

Actief zijn op lastige milieudossiers is dus zeker niet altijd leuk, en vraagt tegenwoordig meer dan alleen hoogwaardige technische kennis en adviesvaardigheden. Een dikke huid, een goed afgesteld maatschappelijk kompas en M&C-collega’s die snappen wat er in de wereld van nu gebeurt, zijn tegenwoordig zeker zo belangrijk.

 

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.