Maak van je breekpunt een kantelpunt

29 maart 2023, Sanne de Groot

Als het gaat over duurzaamheid schreef ik jarenlang elke week een “deze week was een goede week – omdat”-lijstje met momenten die mij energie gaven. Bijna alles op dat lijstje ging over een moment van inzicht, verdieping en verbinding waaruit nieuwe stappen in de transitie naar duurzaamheid ontstaan.

Als ik nu terugkijk, bestonden mijn afgelopen weken uit mooie gesprekken met verschillende overheidsorganisaties over het opstellen en (verder) implementeren van een strategie naar klimaatneutraal en circulair. Gesprekken waar ik energie van krijg en altijd graag in mee denk. Zo sprak ik met twee organisaties over waar zij staan, het vinden van een geschikt startpunt en de belemmeringen bij de verdergaande implementatie.

Het startpunt ligt niet vast en verschilt per organisatie. De een begint met het in de praktijk vormgeven en uitbouwen door middel van pilots. Een andere organisatie start met meten en rekenen en brengt de huidige impact en materiaalstromen in kaart. Weer een ander start bij het aanpassen van structuren, leidraden en het opstellen van nieuwe werkmethodieken. Mijn advies: Kies wat past bij de behoefte van de mensen in je organisatie.

Het uitrollen en implementeren van jouw strategie naar klimaatneutraal en circulair vraagt een verandering in ons denken en handelen. We moeten dingen anders gaan doen en vooral ook andere dingen doen. Die verandering vindt stapsgewijs plaats en kun je zien als een aaneenschakeling van kantelpunten. Hoe gaan we nou volledig circulair werken en verankeren we deze opgave van begin tot eind in onze projectenketen? Elk project begint bij de interne opdrachtformulering en scope bepaling. Het begint bij het meegeven van een richtinggevend kader van duurzame doelen en heldere set aan uitgangspunten, volledig circulair kan zo’n doelstelling zijn. Dit betekent dat je nieuwe vragen moet stellen aan het projectteam en hen uitdaagt om vooral ook andere dingen te gaan doen.

 Veranderen is eng en brengt je op soms op een breekpunt. Hoe zet je zo’n breekpunt nu om in een kantelpunt? Wat heb je nodig om “ in het diepe te springen”? Dit vraagt persoonlijk leiderschap, gezamenlijk vertrouwen in een goed proces en vooral ook een andere manier van samenwerken. De onzekerheid omarmen en de zekerheid vinden in een goed proces en daar op te sturen, in plaats van helemaal aan de voorkant de zekerheid te vinden in de details van de uitkomst van de technische uitwerking. Het vraagt dat we opdrachten niet over de schutting gooien, maar via een warme overdracht en samenwerking met elkaar organiseren. Vertrouwen geven en met elkaar in gesprek blijven over of we op de goede weg zijn.

Waar in de projectenketen je ook zit, pak het momentum en stap over jouw kantelpunt heen, zodat je dat mooi op je “deze week was een goede week omdat”-lijstje kan zetten.

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.