Meelopers

11 december 2023, Ralph van Roessel

De eerste stappen in het formatieproces geven vooralsnog weinig hoop op de ‘nieuwe bestuurscultuur’ zoals die in de aanloop naar de verkiezingen veelvuldig werd genoemd. Vooralsnog praten partijleiders vooral óver elkaar in plaats van mét elkaar, en winnen wantrouwen en eigen belang het nog van de wens om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we als land voor staan.

Wat dat betreft is de parallel met de bouw- en infrasector van pakweg 10 jaar geleden makkelijk te maken. Ook daar trokken alle partijen in de keten zich immers een tijd lang vooral terug op hun eigen eiland, en was er feitelijk geen sprake van een echt gesprek en bleef eenieder hangen in zijn eigen waarheid. Echter, ‘geholpen’ door de urgentie van de vele uitdagingen in de fysieke leefomgeving (klimaat, vervangings- en renovatieopgave, woningbouw) heeft de sector zich kunnen onttrekken aan de diepe ‘samenwerkcrisis’ waar ze in terecht was gekomen. De recente sterke toename van samenwerkingsinitiatieven voor onder andere emissieloos bouwverkeer, natuurinclusief en circulair bouwen, en de vele meer op samenwerking gerichte vormen van aanbestedingen, zijn daar mooie voorbeelden van.

Het meest recente, goede initiatief betreft de ‘meeloopdagen’ een vervolg op de Infra5daagse uit 2022, waarin ketenpartners elkaar een kijkje in de keuken geven. Verregaande ketensamenwerking staat of valt immers bij elkaar persoonlijk kennen, begrip hebben voor elkaars dagelijkse beslommeringen én inzicht krijgen in de wijze waarop je elkaar bij de gezamenlijke uitdagingen kunt helpen. Meeloopdagen blijken hier een waanzinnig effectief instrument voor te zijn, dat hopelijk dan veel navolging krijgt binnen de sector. En als ik kijk naar het huidige Haagse politieke gekonkel, zouden wat meer ‘meelopers’ onder onze politieke leiders ook zeker geen kwaad kunnen.

 (Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.