Met serious gaming steden klimaatadaptief maken

Merel Schuller

Op 7 maart 2012 zette Tygron de Climategame voor het eerst in bij de Hogeschool Rotterdam. Ik was één van de studenten Watermanagement die er toen bij waren. In een 3D wereld van de stad Delft, waarin de effecten van klimaatverandering te zien waren, moest iedere stakeholder zijn doelen behalen. Die Climategame was mijn eerste ervaring met een serious game en een unieke manier om verschillende stakeholders en belangen in een stad samen te brengen. Nu, zes jaar later, kom ik weer in aanraking met Tygron, maar deze keer als professional.

Bundeling van krachten: Tauw en Tygron Engine

Als adviseur stedelijk water en klimaat werk ik bij Tauw onder andere aan het klimaatadaptief inrichten van steden. Daarbij maak ik gebruik van de klimaatstresstesten die Tauw ontwikkeld heeft, zoals de Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) en de hittestresskaart. Hiermee heb ik geleerd om klimaatadvies te geven, te snappen welke problemen en oplossingsrichtingen er zijn en waar stakeholders veelal belangen aan hechten. Deze kennis en ervaring met de klimaatstresstesten combineren we als Tauw nu met de software van Tygron. De kennis die mijn collega’s en ik de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is nog steeds heel belangrijk, maar de manier waarop we deze kennis om kunnen zetten in advies heeft een nieuw jasje. Het interactieve en visuele deel van de software versterkt mijn advieswerkzaamheden.

Stimuleren van samenwerking en integraal denken

Door mijn achtergrond ben ik in staat projecten en ontwikkelingen integraal te benaderen. Ik heb in de praktijk ervaren dat samenwerking en integraal denken niet vanzelfsprekend is, terwijl dit juist nodig is om de schaarse openbare ruimte optimaal te benutten. Serious gaming zorgt ervoor dat op een leuke en interactieve manier gesprekken op gang komen tussen de verschillende stakeholders in een stad. Ik vind serious gaming een fantastisch middel om te gebruiken tijdens werksessies bij gebiedsontwikkelingsprojecten. De software van Tygron is een aanvulling op ons adviespakket en een goed middel om stakeholders erbij te betrekken.

Onlangs heb ik samen met mijn collega’s geleerd om zelf behendiger te worden met de software van Tygron. Het was leuk om dit keer zelf te bepalen welke stakeholders onderdeel zijn van de serious game en wat de bijbehorende doelen en belangen zijn. Daarnaast heb ik geleerd klimaatmaatregelen aan de serious game toe te voegen, zodat tijdens het spelen de effecten op de openbare ruimte zichtbaar worden. Zes jaar geleden speelde ik de Climategame van Delft en nu heb ik in de praktijk een rol gehad in het klimaatadvies voor de gemeente Delft en is de game als middel ingezet.

Ik kijk ernaar uit om onze opdrachtgevers nog beter te helpen bij klimaatopgaven door advies te geven over de strategie tot aan het bepalen van oplossingen op straatniveau. Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan samen onze Nederlandse steden klimaatbestendig te maken.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.