Nederland in stikstand?

14 december 2021, Henrike Branderhorst

December is echt zo’n maand van de lijstjes. Hoe hebben we het afgelopen jaar gepresteerd, welke hoogte- en dieptepunten waren er en wat staat ons te doen? De toekomst, omdat we allemaal weten dat jij en ik díe kunnen veranderen. Wat achter ons ligt, zijn feiten. 

In mijn toekomst-top-3 staan in ieder geval klimaat, digitale transformatie en stikstof. Over dat laatste omvangrijke dossier en de structurele aanpak hiervan deel ik hier mijn ideeën. Ik zie dat de kwaliteit van onze natuur enorm onder druk staat en de biodiversiteit zienderogen afneemt, iets wat ecologen op diverse podia bevestigen. Alarmfase donkerrood! Daarbij komt ook nog eens de grote onzekerheid voor onze economie: vele vergunningsaanvragen worden aangehouden vanwege stikstofemissies. Dat betekent minder of geen industrie- of infraprojecten. Innovatie en verduurzaming komen knarsend tot stilstand. Of liever tot stikstand. Als TAUW zijn we dagelijks getuige van beide ontwikkelingen. Een spanningsveld? Zeker weten. Het biedt ook handvatten, ik geloof in de toekomst.

Corona heeft mij geleerd dat we transities in een onvoorstelbaar hoog tempo kunnen oppakken. Van kantoor naar 100% thuiswerken in een enkele week. Hoe? Samen. Mijn stellige overtuiging: zo’n omslag is ook mogelijk in het stikstofdossier. Door krachten te bundelen en te profiteren van de vele kansen die dit dossier ons biedt. 

En als markt moeten we aan de slag, want bestuurlijk is de trein al vertrokken: Den Haag trekt tientallen miljarden euro uit om komende jaren duurzame resultaten te boeken. Dat biedt perspectief en een gemeenschappelijke horizon om naar toe te werken! Vanuit dat gegeven pleit ik voor een scrum-aanpak; om adaptief aan de slag te gaan met geld, tijd en oplossingen. Het laatste station is nu nog niet bekend. Door samen te werken met de juiste partijen met kennis van de bestaande wetgeving, beleid en visie op oplossingen komen we tot doorbraken. Voor én natuur én bedrijfsleven. 

Het verbinden van de uitdagingen van onze economie, natuurinclusieve ruimtelijke inrichting -waaronder duurzame (kringloop)landbouw - en biodiversiteit móet, een andere toekomst is er niet. Vanuit TAUW pakken we met onze kennis en energie daarin onze rol en nemen onze verantwoordelijkheid, omdat stappen voorwaarts broodnodig zijn. Op naar 2022!

  

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.