Nederland zonder industrie?

15 mei 2023, Henry Raben

Tijdens de energiecrisis vorig jaar laaide de discussie weer op: kan Nederland zonder industrie? We staan er niet altijd bij stil, maar onze welvaart is onlosmakelijk verbonden met de industrie. Zonder industrie geen luxe goederen, en zelfs geen basisbehoeften. Van opstaan tot naar bed gaan: bedenk maar eens wat je op een dag kan doen zonder industrie?

Aan de andere kant zijn de grenzen aan wat onze fysieke leefomgeving aankan inmiddels bereikt! De resultaten van jarenlange vervuiling worden nu meer en meer onderkend en noodzakelijke verbetering is vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving: In 2030 moet in Nederland ten minste 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten in vergelijking met 1990 en uiterlijk in 2050 wil Nederland circulair en klimaatneutraal zijn.

De uitdagingen zijn fors en dit vereist een drastische verandering van het productieproces: duurzaam, circulair en minder belastend voor de leefomgeving. Dit vereist visie en lef! Er zijn ontwikkelingen en innovaties, maar het gaat tijd en geld kosten om deze toe te passen. De boodschap van het onlangs verschenen Nationaal Programma Verduurzaming Industrie moet zorgen voor een versnelde verduurzaming: Liever groen hier dan grijs elders.

Advies- en ingenieursbureaus spelen hier een cruciale rol door industriële bedrijven hierin te ondersteunen met advies, kennis en expertise over emissiereductie, inzet van waterstof en het gebruik van nieuwe koolstofbronnen en met slim hergebruik van (afval)stoffen bedrijfsprocessen circulair en efficiënter te maken.

Nederland en haar industrie speelt mee op mondiaal niveau. Het is de hoogste tijd om deze positie om te zetten in een voorsprong op het gebied van duurzaamheid. Ik ben er in ieder geval klaar voor om deze uitdaging met passie en enthousiasme aan te gaan, opdat mijn kinderen en wie weet mijn toekomstige kleinkinderen, van de duurzame industrie in een groene en klimaatbestendige leefomgeving gebruik kunnen blijven maken.

 (Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Henry Raben is sinds 1 april 2023 directeur TAUW Nederland. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in zowel de publieke als de private markt in verschillende functies en geeft in de Cobouw Columns zijn visie op de ontwikkelingen in de markt.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.