Omarming van inclusieve besluitvorming door het bedrijfsleven

12 oktober 2021, Laurent Bakker

Burgerparticipatie is niet meer uit de samenleving weg te denken. En terecht! Inwoners worden steeds meer betrokken in beleidsontwikkeling en weten zich beter te mobiliseren. Ze zijn veranderd van luisteraars tot meebeslissers. Niet alleen in beleidsontwikkeling, maar ook in controle en handhaving. Dat laatste is mogelijk omdat informatie digitaal steeds beter en makkelijker toegankelijker is. Nieuwe technologieën helpen hierbij. Als bedrijfsleven moet je dit omarmen. Het brengt een verantwoordelijkheid met zich mee en hele mooie kansen.

Europese aanpak

Als (industrieel) bedrijf moet je aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dit moet je aantonen en onderbouwen met feitelijke informatie. Voor het bedrijfsleven is het daarom een taak om de gegevens goed op orde te hebben en de burger als bondgenoot te zien door deze op een juiste en tijdige wijze te informeren. Dit is ook een van de pijlers van de Europese aanpak ‘Path to the Digital Decade – Digitaal Kompas (maart 2021)’: de digitale samenleving moet initiatieven op het gebied van open democratie ondersteunen door bij te dragen tot inclusieve besluitvorming van lokale initiatieven om het maatschappelijk draagvlak en de publieke steun voor democratische besluiten te versterken.

Gebruik de meedenkkracht

Reden voor optimisme; gebruik de meedenkkracht van de burger in plaats van de ‘remmende’ macht om tot snelle en voor iedereen bevredigende informatie en besluiten te komen. Goed opgeslagen, ontsloten en te (her)gebruiken data zou een van de belangrijkste assets van het bedrijfsleven moeten zijn. Zonder betrouwbare data geen betrouwbare besluiten. Gegevens op orde hebben, betekent dat:

  • De data op orde zijn
  • De uitwisselbaarheid van de data goed is geregeld om uiteindelijk de waardevolle informatie uit deze data te kunnen halen
  • Deze op een transparante (visuele) wijze gedeeld wordt met belanghebbenden, waaronder de burger

De praktijk is weerbarstiger. Veel en veelal ook complexe data zijn her en der in organisaties verspreid. Om hier de juiste keuzes in te maken, zijn in mijn optiek drie zaken essentieel:

  1. Toegang: data moet eenvoudig toegankelijk en te combineren zijn voor de gebruikers
  2. Datadeskundigheid: gebruikers moeten kennis hebben van data management (welke data, welke kwaliteit van data is nodig) en het uitvoeren van analyses
  3. Data gedreven cultuur in organisaties: organisaties die sturen op feiten en data op basis van een gedragen visie en strategie met duidelijk geformuleerde informatie behoeften

Dataconsultants kunnen bedrijven ondersteunen in deze opgave. De techniek is hierbij niet eens de grootste opgave. Het gaat namelijk in eerste instantie om wat en welke informatie en welke vraagstellingen beantwoord moeten worden.

Site Information Model

Een locatie informatie model (Site Information Model) kan hierbij helpen. Een Site Information Model is een handig inhoudelijk hulpmiddel om data en hun onderlinge samenhang in de ruimte inzichtelijk te maken. Denk aan de milieugegevens, een (grafische) weergave van alle objecten, hun onderlinge relaties en de invloed naar buiten de terreingrenzen. Het geeft duidelijkheid in definities en de data met impact. Op basis van dit model kan het bedrijf een uniforme interpretatie ontwikkelen, die voorkomt dat gegevens uit hun context worden gehaald of op dubbelzinnige wijze worden gepresenteerd. Op het moment dat er een discussie ontstaat over definities kan het model de discussie laten richten op het werkelijke ‘probleem’, zodat zo snel mogelijk over de feitelijke gegevens kan worden gesproken en de interpretatie eenduidig is. Wijzigingen in interpretatie hebben op het model zelf geen invloed, uitsluitend op combinaties van gegevens met bepaalde kenmerken. Door het model alsmaar te verrijken, kan het niet alleen beschrijvend en voorspellend worden ingezet, maar juist ook voorschrijvend. Het geeft je houvast waar toekomstige ontwikkelingen minimaal aan moeten voldoen. Data gedreven, ‘data als asset’ als basis voor inclusieve besluitvorming.  

Creëren van meerwaarde

Bij TAUW geven we vorm aan de vitale leefomgeving door waarde te halen uit data. We zijn voortdurend op zoek naar datagedreven oplossingen die van meerwaarde zijn voor ons werk en dat van onze klanten. We ondersteunen bedrijven en overheden in hun veranderende digitale behoeftes met advies en met oplossingen op maat. Mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden op onze pagina’s over digitale transformatie via onderstaande button.

Digital Transformation

Heeft u een vraag over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.