Op en slof en een oude voetbalschoen

Martin Doeswijk

‘Op een slof en een oude voetbalschoen’ komt uit de tijd dat alles vanzelf leek te gaan en de kampioenschappen van roemruchtig Ajax zich aaneen regen. Een unieke bundeling van talent en gogme bracht gouden tijden voort en leek het recept voor succes tot in oneindigheid.

Maar, zodra het voetbalpensioen een feit was, moest menig ex-speler een nieuwe carrière opbouwen om zijn kostje bij elkaar te verdienen. Heel vaak - hoe curieus - door een sigarenzaak te bestieren. Kennelijk leefde bij niemand het besef dat er na een paar jaar succesvol sporten kennelijk meer nodig was om in het dagelijkse onderhoud te kunnen voorzien.

Ook nu gaat het niet vanzelf. Uniek talent alleen is niet genoeg om het verschil te maken. Net als het voetbal, dat zich seizoen na seizoen opnieuw moet uitvinden, geldt dat ook voor de advies- en ingenieursbranche. We investeren in innovatie, scouten de beste schoolverlaters voor ons unieke traineeprogramma en zijn al meer dan 90 jaar de belichaming van vernuft.

Om te voorkomen dat wij straks een sigarenzaak moeten beginnen, richten wij ons op continu verbeteren. We passen Lean methodieken toe waarbij we verspillingen te lijf gaan en onze processen doorlichten op waarde toevoegende elementen. Soms in de vorm van experimenten, zoals een onlangs door mij uitgevoerd project samen met een multinationale onderneming. We ontwierpen een alternatief onderzoeksproces, elimineerden de fysieke afstand tussen werkvloer en kantoor en maten de inzet van mensen op de werkvloer (Multi Moment Opname, stappentellers).

Met het verkregen inzicht realiseerden we een flink kortere doorlooptijd door besparing van de onderzoeksinspanning en het sneller beschikbaar zijn van onderzoeksresultaten. We namen betere besluiten op de werkvloer, hadden minder faalkosten en er werd minder talent verspild. Maar dit is nog maar het begin: bijvangst van het experiment was een indrukwekkende waslijst aan potentiële verbeteringen die we in de toekomst verder op gaan pakken. We gebruiken hier de eenvoudige Effect x Eenvoud methode voor.

Belangrijke succesfactor is de wil om samen te werken en de durf om te experimenteren. Nog meer voordelen: door te experimenteren kun je zonder pijn terugvallen op de oude vertrouwde werkwijze.

Succes behaal je dus niet in je uppie. Of, om in het jargon van deze blog te blijven en vrij vertaald uit het clublied van die ‘andere’ Rood-Witten: ‘Een klus klaar je met zijn allen, want eendracht maakt macht!’

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.