Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); bent u ‘voorbereid’ op Corona?

24 april 2020, Jenieke Kuipers - Dekker

Covid-19

Wat eind vorig jaar begon met longontsteking bij medewerkers van de vismarkt in Wuhan (China), beheerst op dit moment ieders leven. Het was het begin van de uitbraak van het Covid-19 virus, circa 10.000 km bij ons vandaan.

De vraag die slechts enkele maanden geleden nog door mijn hoofd ging: zal het virus ook Nederland bereiken? Dagelijks hield ik het nieuws in de gaten. Mijn leven ging ongehinderd door, zowel op het werk als privé. Tot eind januari het virus de kop op stak in Italië. Het kwam nu toch wel dichtbij. Maar, met inachtneming van de aanvullende hygiënemaatregelen,ging mijn leven verder en genoot ik van mijn wintersportvakantie begin februari.

Snelle ontwikkelingen

En dan komt op 27 februari het verontrustende nieuws: het virus heeft Noord-Brabant bereikt. De ontwikkelingen volgen elkaar daarna in snel tempo op. Het is een unieke situatie en er moet snel geschakeld worden. Op 12 maart roept het kabinet werknemers op om zoveel mogelijk thuis te gaan werken. Gevolgd door het besluit dat scholen en kinderdagverblijven tijdelijk worden gesloten. Deze besluiten roepen bij mij als arbeidshygiënist direct een aantal vragen op. Hoe gaan we zorgen voor een goede en veilige werkplek? En hoe vind je in deze situatie de juiste balans tussen werk en privé?

Thuiswerken bij Tauw

Mijn vragen na de oproep van het kabinet werden door ons management van Tauw snel beantwoord. Op 16 maart verscheen op het intranet het bericht “succesvol thuiswerken, zo doe je dat?”. Een bericht vol met tips en tricks over het contact houden met je collega’s, online vergaderen, inrichting van je werkplek en het aanbrengen van structuur in je dag. Ook kreeg iedere werknemer het aanbod om tijdelijk een beeldscherm de lenen. Na een aantal dagen verscheen op intranet een opvolgend artikel over hoe je gezond thuis kunt werken.

Verplichtingen en afspraken

In de Arbeidsomstandighedenwet is beschreven dat het een verplichting van de werkgever is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor een thuiswerkplek.

Het is voor thuiswerk belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen de werkgever en de werknemer over de werkzaamheden die thuis uitgevoerd mogen worden. Maar ook over de risico’s die er zijn en de maatregelen om deze zoveel mogelijk tegen te gaan. De basis voor deze afspraken wordt gelegd in de wettelijk verplichte RI&E. Bij de RI&E hoort een plan van aanpak, waarin voor de belangrijkste risico’s de te nemen maatregelen zijn beschreven. Een actueel en volledig RI&E is één van de speerpunten van de Inspectie SZW zijn bij Brzo-bedrijven.

Gelukkig is thuiswerken bij Tauw altijd al een optie geweest. In de arbeidsvoorwaarden zijn hierover afspraken opgenomen. Ook maakt de thuiswerkplek onderdeel uit van de RI&E en zijn beheersmaatregelen genomen. Op deze manier zijn we voorbereid op situaties waarin het even niet mogelijk is om op kantoor te werken.

Hoe staat u er voor?

Naast thuiswerken zijn er tal van veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen die in de RI&E behandeld moeten worden. De inspectie SZW heeft in haar jaarplan voor 2020 laten weten alle Brzo-bedrijven te gaan controleren op het hebben van een RI&E en een inventarisatie van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Heeft uw bedrijf al een RI&E? En zo ja, is deze dan nog actueel en zijn alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf in beeld? Kent u bijvoorbeeld de risico’s van de gevaarlijke stoffen waar binnen uw bedrijf mee wordt gewerkt?

Als het antwoord op één van bovenstaande vragen ‘nee’ is, dan is er gelukkig (nog) geen nood. De RI&E is namelijk een dynamisch document en kan doorlopend worden bijgesteld en aangevuld. Wij denken graag met u mee over de aanpak van deze wettelijke verplichting, zodat u als Brzo-bedrijf goed voorbereid bent op de inspectie van de I-SWZ.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.