Slim samenwerken: digitaal ontwerpoverleg met BIM360

De coronacrisis maakt des te duidelijker dat techniek een grote rol speelt om slim samen te (kunnen blijven) werken aan projecten. En dat geldt ook voor de voortgang van ontwerpprocessen, want ontwerpen doe je nooit alleen.

Ontwerpen is een iteratieve samenwerking, waarbij afstemming met en betrokkenheid van belanghebbenden en experts essentieel is om tot een goed product te komen. Meestal doen we dat via interactieve ontwerpsessies samen in één ruimte. De manier waarop we rond het ontwerp communiceren is uiteindelijk afhankelijk van de situatie: van de tekening op tafel tot een integraal digitaal 3D of VR model. De constante factor hierin zijn onze ontwerper(leider)s die op locatie het overleg faciliteren en interactie stimuleren.

Een (digitale) brug slaan tussen partijen

Nu we elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten, is het moeilijker om rond eenzelfde ontwerp samen te werken. Oorzaak is niet alleen de digitale kloof die ontstaat doordat we met verschillende software werken, we gaan ook op verschillende manieren met 2D of 3D ontwerpinformatie om. Tijdens de fysieke ontwerp overleggen zijn onze ontwerpers vaak de brug die alle partijen rond het ontwerp samenbrengen. Maar nu iedereen op afstand zit en meer zelfstandig werkt, is het een stuk lastiger om iedereen naar dezelfde informatie te laten kijken.

Inmiddels hebben we allemaal in de basis het digitaal overleggen met MS Teams wel onder de knie; de meesten van ons weten de kleurrijke achtergronden al wel te vinden. De uitdaging bij ontwerp overleggen is om iedereen naar dezelfde versie te laten kijken, zonder dat er talloze ontwerpbestanden heen en weer worden gestuurd, die vervolgens een eigen leven gaan leiden. Slim werken betekent informatie borgen, en niet een mailtje met concept documenten doorsturen.

Aan de slag met BIM360 in de cloud

Informatie op een slimme manier borgen. Dat doen we door ontwerpbestanden in BIM360 te plaatsen. Zo kan iedereen, wanneer het hem of haar uitkomt, bij dezelfde 2D/3D ontwerpinformatie. Of het nu actuele of historische informatie betreft. Versiebeheer en audit trial zijn geautomatiseerd. Onze beheerders richten de projectomgeving in. Daarbij houden we rekening met de beoogde samenwerking en geven we de betrokkenen introducties (momenteel: een Webinar).

Het pakket biedt verschillende opties, speciaal voor ontwerpen. Afhankelijk van het type project geven we partijen gerichte uitleg als het bijvoorbeeld gaat om:

  • Versies van tekeningen en modellen visueel vergelijken
  • Inrichten van afgeschermde deelomgevingen voor teams van één discipline of organisatie
  • Borgen dat controles en reviews digitaal volgens afspraken kunnen worden uitgevoerd 
  • Aantekeningen maken in het ontwerp, voor jezelf en het gehele team
  • Technische communicatie vastleggen in context van het ontwerp met oog op overleg, samenwerking en wijzigingen

Kortom, vanuit één tool in de cloud faciliteren we de interactie die essentieel is in het ontwerpproces. Met de zekerheid dat iedereen bij dezelfde versie kan, want in BIM360  staat de 2D / 3D ontwerp informatie voor alle betrokkenen op dezelfde plek. De informatie is op elk gewenst moment via de internetbrowser, mobiele telefoon, of in de verkenner toegankelijk.

De huidige corona crisis heeft duidelijk gemaakt dat ontwerpprocessen op afstand van nature niet op orde zijn, en dat het beter moet. Inmiddels zien we dat het BIM360 pakket bij steeds meer projecten wordt gevraagd of toegepast, om laagdrempelig en centraal te kunnen doorwerken aan ontwerpen. Bij zowel gemeentelijke klanten als bij grote infrastructurele projecten. Binnen Tauw staat de teller momenteel op zo’n 20 projecten.


Meer weten over onze expertise op het gebied van Building Information Modeling (BIM)?

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.