Straat van de toekomst

Carolien van Merksteijn

Onlangs hebben we een klimaatadaptatiespel ontwikkeld voor de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven staat voor de uitdaging om klimaatadaptatie te borgen in hun eigen organisatie. Onze uitdaging was om de organisatie met een workshop te prikkelen hierover na te denken. Te beginnen met het management. Geweldig leuk om te doen én het leidde tot een verrassend resultaat.
 
In plaats van een workshop in ‘vergaderstijl’ kwamen wij op het idee een spel te maken, en deze door te vertalen naar een infographic. In het spel ‘Kansen voor de straat van de toekomst voor een leefbaar Eindhoven’ hebben we de elementen vervangingstermijn, trends, de Brabantse tool Klimaattoets en Straat van de toeklimaatadaptatiemaatregelen aan elkaar gekoppeld. Beleidsmedewerkers en medewerkers van de sector programmering hebben het spel op basis van een plattegrond een uur lang gespeeld, waarbij ze de inrichting niet alleen bespraken maar ook gelijk op de plattegrond intekenden.

Twee verrassende conclusies

De deelnemers kwamen tot twee verrassende conclusies. De eerste is dat je niet met klimaatadaptatie hoeft te wachten tot zich een meekoppelkans voordoet (zoals rioleringsvervanging), maar dat je direct kan beginnen. Bijvoorbeeld door groene elementen aan te brengen in de openbare ruimte, zoals begroeide lantaarnpalen. Dit inspireert bewoners, waarmee de dialoog over het vergroenen van de tuin op gang komt. Zo start je participatie én bereik je al heel veel. Want de vaak versteende tuinen in woonwijken beslaan een groot oppervlak. 

De tweede conclusie was dat het stapelen of koppelen van functies ook winst in de openbare ruimte oplevert. Eén van de groepen kwam op het idee om een basketbalveld te combineren met een verhard doodlopend verkeersplein, zodat het basketbalveld om de hoek kan worden omgevormd tot een groen park.

Naast alle inzichten bij de deelnemers heeft het spel geleid tot een prikkelende infographic. Deze wordt door de gemeente breed ingezet om de kansen van klimaatadaptatie voor een leefbaar Eindhoven onder de aandacht te brengen. Het spel zelf zal in een iets aangepaste vorm worden gebruikt om andere doelgroepen binnen de gemeente (zoals ontwerpers en bodemdeskundigen) te inspireren om klimaatadaptief te handelen. Hiermee haal je ontwerpers uit hun ’zo deden we het altijd’ comfort zone. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het spel te spelen met wijkbewoners. Kortom, wij blijven zoeken naar nieuwe toepassingen van deze werkvorm om te kunnen ondersteunen bij het borgen van klimaatadaptatie binnen organisaties.


Meer informatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.