TAUW en het realiseren van een klimaatbestendige industrie

09 mei 2023, Joran van der Pijl en Nikolai de Mots

Afgelopen jaren zien we dat ons land steeds vaker te maken heeft met weersextremen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mens en milieu, maar ook voor ondernemers en bedrijven. Wij zien dat de wet- en regelgeving hier steeds vaker op wordt toegespitst en dat bedrijven soms zelf geconfronteerd worden met de gevolgen van weersextremen. Ook merken wij dat de maatschappelijke druk voor het weerbaar maken tegen deze weersextremen steeds verder toeneemt en dat onze industriële klanten steeds vaker vragen hebben over thema’s als droogte en hitte. Vragen als; wat voor risico’s brengen deze weersextremen met zich mee? Of op welke wijze kan er invulling worden gegeven aan een klimaatbestendige industrie? Dit omdat het veiligheidsissues met zich kan meebrengen en een bedreiging kan vormen voor de bedrijfscontinuïteit. In deze blogreeks maken we deze mogelijke gevolgen inzichtelijk en worden er “handvaten” gegeven voor het realiseren van klimaatbestendige industrie.

In de 1e blog is naar voren gekomen dat de industrie voor een grote uitdaging staat als het gaat om klimaatverandering. De extreme weerssituaties die het gevolg zijn van het veranderde klimaat brengen nieuwe risico’s met zich mee. In de 2e en 3e blog staan de risico’s beschreven waarmee de industrie te maken kan krijgen bij hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. In deze 4e blog komt aan bod op welke wijze TAUW de industrie kan helpen bij het realiseren van een klimaatbestendige industrie.

Hoe zat het ook alweer?

In onze vorige blogs is besproken welke impact hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen kunnen hebben op de industrie. We hopen dat deze informatie heeft geleid tot nieuwe inzichten en dat u zich wellicht heeft gerealiseerd dat uw bedrijf kwetsbaar kan zijn voor deze klimaatrisico's. Bij TAUW gaan we verder dan alleen het benoemen van deze risico's en het vergroten van bewustzijn over het probleem. Sterker nog, we hebben een stappenplan en innovatieve middelen ontwikkeld om een klimaatbestendige industrie te creëren. Met behulp van dit stappenplan geven we antwoord op uw vragen over bijvoorbeeld de kans dat uw bedrijf wordt getroffen, wat de gevolgen kunnen zijn en of het risico acceptabel is.

Stappenplan: “Realiseren klimaatbestendige industrie”

TAUW heeft zich het afgelopen jaar toegespitst op het ontwikkelen van een klimaattool die speciaal is ontworpen voor industriële bedrijven. Deze tool is opgebouwd uit drie stappen en kan gebruikt worden om de klimaatrisico's van uw bedrijf duidelijk in kaart te brengen. Deze drie stappen lichten we kort toe. Daarnaast beschrijven we enkele middelen die TAUW gebruikt om deze stappen uit te voeren.

Stap 1: bepalen relevante klimaatthema’s

In de eerste stap bepalen onze deskundigen welke klimaatthema’s van toepassing zijn bij uw bedrijf. TAUW maakt hiervoor onder andere gebruik van de Klimaateffectatlas en de LIWO om snel inzichtelijk te maken welke risico’s relevant zijn voor uw bedrijf. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, geografische ligging en de omgeving van uw bedrijf kunnen hier verschillende aandachtspunten worden vastgesteld.

Stap 2: inzicht in klimaatrisico’s

In de tweede stap worden de huidige maatregelen van uw bedrijfslocatie, voor elk van de relevante weersextremen die bij de eerste stap als relevant zijn beschouwd, beoordeeld. Hiervoor beschikt TAUW over de software Tygron, waarmee verschillende weersextremen tot in detail te simuleren zijn. Zo kan Tygron de stroming van het water over het maaiveld zien. Ook is het mogelijk om in kaart brengen hoe een gevaarlijke stof zich verspreidt als deze door een overstroming is vrijgekomen en door het water wordt meegenomen. Vervolgens wordt bepaald hoe groot de kans is dat de verschillende weersextremen zich voordoen bij uw bedrijf en in hoeverre deze risico’s acceptabel zijn. TAUW levert hiervoor maatwerk door uw eigen risicomatrix toe te passen. Daarnaast worden de mogelijke effecten vastgesteld indien zich er een incident voordoet als gevolg van het optreden van een weersextreem.

Stap 3: advies beheersing van klimaatrisico’s

In de derde stap geven wij u inzicht in de mate van weerbaarheid tegen de weersextremen hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Door middel van een rapportage beschrijven wij in hoeverre uw bedrijf weerbaar is tegen de klimaatrisico’s als gevolg van extreem weer en of (wettelijke) eisen u moet aanzetten tot het ondernemen van actie. Daarnaast stellen wij u maatregelen voor die bijdragen aan een verhoogde weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit, waardoor de weerbaarheid op korte en lange termijn wordt gewaarborgd.

Meer weten?

Indien u na het lezen van de blogreeks tot de conclusie bent gekomen dat u verdere informatie wenst te verkrijgen over het onderwerp klimaatverandering en industrie, of indien u geïnteresseerd bent in de diensten die TAUW biedt ter ondersteuning van uw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan, uw vragen te beantwoorden en om te bespreken hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan bij het nemen van stappen richting een klimaatbestendige industrie.

 

 

Over deze blogreeks 

In deze blogreeks over 'weersextremen in de industrie' vertellen onze inhoudsdeskundigen meer over de risico's van extreme weersomstandigheden in de industrie. In deze reeks zijn ook verschenen:   

 

Meer weten over dit onderwerp?

De specialisten van TAUW zijn dagelijks bezig met het bedenken van innovatieve oplossingen. Mis niks en abonneer uzelf op onze nieuwsbrief via onderstaand formulier of volg ons op onze Linkedin Pagina.  

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.