Techniek is belangrijk, maar de transitie gaat vooral over durven

06 december 2023, Sanne de Groot

'De tijd is aan ons, laten we durven'. Deze slogan, die centraal stond op Springtij, ráákt mij. Ik voel een grote urgentie want de opgaven zijn enorm.

Tijdens dit driedaagse forum op Terschelling werd de ene na de andere crisis samengevat, en heel eerlijk, dat geeft mij wel eens een moedeloos gevoel. Maar Springtij bracht ook hoop. Naast onze zorgen deelden we dromen, en werkten we integraal aan concrete concepten en oplossingsrichtingen om grotere stappen te zetten naar een duurzame samenleving. Het mooie aan werken in de bouw en infra vind ik de enorme potentie en positieve invloed die we hebben om hieraan bij te dragen We werken aan grootschalige, betekenisvolle projecten, waarbij ons handelen een grote impact heeft; de noodzaak om te veranderen is daarmee hoog.

Het bespreken van de moed die het vergt om deze verandering daadwerkelijk door te voeren, is geen alledaags onderwerp in bouw- en infraprojecten. We praten gemakkelijker over inhoud en technische oplossingen. En dat terwijl transitie niet tot stand komt op basis van argumenten en feiten. Techniek is belangrijk, maar mijn ervaring is dat transitie vooral gaat over durven. Het bereiken van onze duurzame doelen vereist dat we werken aan onze Inner Development Goals. Een waardevol framework gericht op de skills die nodig zijn om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. Skills zoals connectie, zelfbewustzijn, een mindset gericht op leren, een langetermijnoriëntatie, empathie, vertrouwen, creativiteit en doorzettingsvermogen.

De wil om te versnellen is er, in praktijk blijkt dit echter nog lastig. Opschaling van duurzame technieken en oplossingen komt nog te beperkt van de grond. Blijkbaar is een pilot comfortabeler, want dat is veilig, eenmalig en levert minder weerstand op. Maar écht structurele stappen maken voor de lange termijn, dat doen we nog onvoldoende. Dit vraagt van ons dat we buiten onze technisch inhoudelijke comfortzone treden, ons kwetsbaar opstellen en meer moedige keuzes maken. En dat we samenwerking realiseren, waar het mag gaan over gevoelens en moedige keuzes. Een veilige omgeving creëren om te experimenteren, te leren en dingen structureel anders te doen.

De tijd is aan ons, laten we durven.

 

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.