Tender waanzin

30 oktober 2022, Ralph van Roessel

Stel dat de overheid in de hoogtijdagen van de recente coronapandemie van elk ziekenhuis teams met de allerbeste medisch specialisten en verpleegkundigen gevraagd zou hebben om hun zorgtaken een paar weken te laten liggen. En deze teams dan gevraagd zou hebben om, ieder voor zich, een nieuw corona zorgprotocol te bedenken. En dat uit al die goede plannen er slechts eentje gekozen zou worden voor gebruik en dat alle overige plannen in de prullenbak zouden verdwijnen. Ondenkbaar toch dat de Nederlandse overheid, midden in een crisis, zo’n enorme verspilling van kennis, kwaliteit en energie zou organiseren?

Toch is dit precies wat er momenteel in de Nederlandse bouw- in infrasector wel gebeurt. Hoewel we midden in een woningbouw-, energie- en stikstofcrisis zitten, zijn teams met onze allerbeste ingenieurs week in week uit niet bezig met het oplossen van deze uitdagingen maar met het in concurrentie schrijven van (EMVI) plannen van aanpak voor één specifiek project. Plannen die tegelijkertijd dus ook door diverse andere teams worden geschreven en die in negentig procent van de gevallen kwalitatief sterk vergelijkbaar zijn. En waarvan er uiteindelijk dus maar één uitgevoerd gaat worden, wat betekent dat de andere teams volledig voor Jan-met-de-korte-achternaam weken of maanden achtereen hebben gewerkt aan een plan dat nooit uitgevoerd gaat worden.  Een waanzinnige verspilling van kostbare ingenieursuren. Uren die ook gebruikt hadden kunnen worden om vergunningen voor woningbouw, een stikstofberekening voor een wegverbreding of het ontwerp van een nieuw windpark op zee te maken. Juist de zaken waarop het toekomstbestendig maken van Nederland nu stokt.  

Pleit ik dan voor het afschaffen van aanbestedingen? Zeker niet. Wel pleit ik voor het veel beter gebruiken van de ruimte die er binnen de aanbestedingswetgeving is om effectiever aan te besteden en de huidige verspilling van ingenieursdiensten drastisch te verminderen. De goede voorbeelden zijn er al. En sinds kort is er ook een mooi branchebreed initiatief, genaamd Procarement, dat deze goede voorbeelden van onder andere Prorail en de gemeente Amsterdam heeft geïnventariseerd en de geleerde lessen graag wil delen met elke geïnteresseerde aanbestedende dienst. Interesse? Ik breng je graag met ze in contact.

 

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.