Van vrouwen op papier naar vrouwen in de praktijk

19 oktober 2021, Henrike Branderhorst

Hoera! De wereld ziet er vanaf januari 2022 anders uit. De reden: de Eerste Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum. Concreet betekent dit dat de stoelen in Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven voor een derde deel uit vrouwen moet bestaan. En: vijfduizend grootste bedrijven dienen concrete doelen te stellen voor een evenwichtigere verdeling van vrouwen en mannen in de top en subtop.

Als voorvechter van diversiteit ben ik blij met zo’n wet. Het is goed dat we bewust doelen stellen met elkaar op dit thema. Ik heb echter op twee aspecten aanscherpingen die naar mijn mening essentieel zijn om de doelen te kunnen bereiken. De wet is tijdelijk, want over 8 jaar vervallen beide bepalingen. Die insteek is verkeerd. En: de wet kent geen enkele consequentie, of je je eraan houdt of niet.

Als eerste de tijdelijkheid. Persoonlijk zie ik een verandering in het denken van de huidige generatie. De aanwezigheid van vrouwen en hun invloed in de top wordt steeds meer als gemeengoed ervaren. Hoe creëer je ruimte in de top? Door vrouwen aan te moedigen en op te leiden en zo klaar te stomen voor een bestuurdersrol. Als de eerste groep is doorgestroomd, start je alweer met de volgende groep vrouwen die de zittende generatie opvolgt. Doe je dit niet, dan ben je na 8 jaar weer terug bij af. Het blijft dus een voortdurende opgave en continu proces.

Als het gaat om consequenties, geef ik eerlijk toe dat dit ook bij mij gaat met vallen en opstaan. Net als in de wereld om mij heen vliegt de tijd bij TAUW. Ik zit alweer drie jaar (met veel plezier!) in de board van TAUW. Op papier hebben wij de wet allang getekend met de Charter Diversiteit in bedrijf. We zetten al jaren in op meer vrouwen op allerlei posities. Maar eerlijk: de stappen gaan langzaam, papier en praktijk hebben niet zo’n goede relatie op dit thema. Het begint met een intrinsieke motivatie én mannen en vrouwen die elkaar ruimte geven. Tegelijk: als we vanaf vandaag stoppen met boetes geven als je 130 rijdt, weten we allemaal wat er gebeurt op de weg.

Ik zie deze wet dan ook als een stok achter de deur om dit thema steeds opnieuw te agenderen. Tegelijk is het een extra aanmoediging om het heft in eigen hand te nemen, als sector en bedrijf. De vraag is: hoe maken we de stap van papier naar praktijk met elkaar? Parate antwoorden heb ik niet, daarvoor ga ik graag in gesprek met meedenkers die ook het verschil willen maken. Om zo een écht zinvolle actie op te zetten om wetgeving en praktijk bij elkaar te brengen. Laat je maar horen!

  

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.