Veiligheid moet centraal staan in het ontwerp van een constructie

19 november 2019

“Voor mij als constructeur is veiligheid in een bouwproject belangrijker dan de duurzaamheid, maar de vraag naar duurzaamheid neemt wel steeds meer toe en zorgt ook voor een verandering in het ontwerp. Denk hierbij aan circulariteit en ander materiaalgebruik. Vooral onze opdrachtgevers zoals overheid en waterschappen vragen steeds vaker om duurzaamheid.”

Erik Korterink is Ontwerpleider bij Tauw, hij heeft een specialisatie in constructies: “Ik ben 12 jaar geleden als ontwerper begonnen bij Tauw op de afdeling Waterbouw en Constructies en ben doorgegroeid naar constructeur en ontwerpleider. Als ontwerpleider richt ik me vooral op de technische inhoud van het project en ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten. Ik verzorg de afstemming met onze projectmanager en de klant over de projectscope. Intern verzorg ik de afstemming tussen de ontwerper, constructeur en de overige disciplines, zoals wegontwerp, geotechniek en waterveiligheid.”  

Hoe wordt veiligheid bij jullie aangepakt?

“Veiligheid is een breed begrip. Bij Rijkwaterstaat is integrale veiligheid opgedeeld in verschillende veiligheidsthema’s. Bij Tauw hebben we vergelijkbare definities. Als constructeurs spreken we bijvoorbeeld over constructieve veiligheid, ervoor zorgen dat de constructie sterk genoeg is. Natuurlijk moet je rekening houden met andere aspecten, maar sterkte is in deze gevallen het meest belangrijk.”

“In het Bouwbesluit zijn eisen aan veiligheid meegenomen. Deze eisen worden vervolgens weer in berekeningen en tekeningen doorgevoerd. De laatste jaren wordt steeds vaker gevraagd om herberekeningen van bestaande objecten, zoals bruggen. In de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw zijn veel constructies gebouwd die nu richting einde levensduur gaan. Door deze objecten te inspecteren en een herberekening uit te voeren, kunnen we de levensduur vaak met enkele jaren verlengen, vervangen is veel duurder en natuurlijk minder duurzaam.

Hoe gaat dat in praktijk?

“Binnen de normen en richtlijnen heeft ieder object een levensduur. Vroeger werden uitgegaan van een theoretische levensduur van 50 jaar. Deze levensduur is inmiddels verstreken, maar in praktijk blijkt dat verschillende kunstwerken weinig schades hebben en daarom kunnen we de levensduur mogelijk verlengen. Dit doen we door een nieuwe berekening te maken van de bestaande constructie. Maar om het ook juridisch goed vast te leggen, zijn een goede inspectie en herberekening nodig, om de veiligheid te waarborgen.”

“We ontwerpen natuurlijk ook nieuwe constructies, maar er is vanuit provincies en gemeentes steeds meer aandacht voor het verlengen van de levensduur van huidige constructies. Ook omdat verlengen duurzamer is natuurlijk, mits het niet ten koste van de veiligheid gaat. Een mogelijke beheersmaatregel bij verlengen van de levensduur, kan zijn dat je nieuwe eisen stelt aan bijvoorbeeld de rijstrookindeling of het maximale voertuiggewicht, zodat zwaar verkeer moet omrijden.”

Wat spreekt jou aan in het werk?

“Bij sommige projecten werk ik aan opdrachtgeverskant, dit is meestal het voorontwerp van een project. Bij andere projecten doen wij het ontwerp voor de aannemer. Dan moeten wij een voorontwerp verder uitwerken tot uitvoeringsontwerp, met ondersteuning tijdens de uitvoering. Die afwisseling vind ik leuk. Ik werk het liefst aan één groot project, aangevuld met verschillende kleinere werken.”

“Er is veel afstemming intern nodig -zowel disciplines onderling als met de klant- om te zorgen dat alle eisen meegenomen worden in het ontwerp. We bespreken ook alles met de klant, zodat hij tevreden is over het eindresultaat. Maar ook om te checken of er afwijkingen zijn ten opzichte van de uitvraag, en de invloed hiervan op de planning en kosten.”

“Ik zit samen met aantal ontwerpleiders in het ‘Wiel van Ontwerp’ om meer van elkaar te leren en de kwaliteit van het ontwerp verder te kunnen verbeteren.”

“Het Wiel van Ontwerp zorgt voor eenheid in werkwijze -standaardisatie- tussen verschillende afdelingen en hiermee het terugdringen van faalkosten. Door betere procesafspraken te maken, willen we continue het kwaliteitsproces verbeteren en de kwaliteit van producten verhogen. Het is een vervolg op het door de Tauw ontwikkelde tienstappenplan voor het ontwerpproces , dit gaat meer over hoe je die stappen concreet vormgeeft en wie welke taak heeft.”

“Bij Tauw is de werkomgeving voor een constructeur goed in orde. Vooral de sfeer die er heerst is positief, we zijn heel flexibel en iedereen helpt elkaar graag. Dat zegt natuurlijk elke werkgever, maar ik merk dagelijks dat het hier ook echt zo is. Een senior ontwerper gaat zonder problemen een junior meehelpen, dat helpt de junior ook in zijn persoonlijke ontwikkeling. En zo helpen we elkaar samen vooruit.”

 Lees meer over ontwerp

 

Heeft u een vraag over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.