Veldwerker van de Toekomst: dromen, denken, durven, doen

Jasper Schmeits

Deze slogan omschrijft mijn huidige aanpak van innovaties. Binnen mijn droom zal de veldwerker van de toekomst uitgerust zijn met allerlei tools, waarmee hij beschikbare gegevens kan projecteren in het veld. Maar waarmee hij ook direct resultaten en inzicht verkrijgt in plaats van resultaten achteraf, hij kan anticiperen op de lokale situatie, interactief kan zijn met specialisten en beelddata direct kan processen. Dus al met al tools waarmee hij uiteindelijk beter, makkelijker en leuker zijn werk kan uitvoeren. Voor velen lijkt deze droom ver weg, maar de ‘veldwerker van de toekomst’ is eerder haalbaar dan dat iedereen denkt.

Van Agile naar WIM

De kunst in de aanpak van dergelijke innovaties is om de droom op te knippen in haalbare deelprojecten. Dit is vergelijkbaar met de aanpak in de IT-wereld, waar men de Agile-systematiek hanteert. Agile breekt grote productontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) van twee tot maximaal vier werken. Die iteraties zijn kleine, op zichzelf staande projecten die in een snelle sprint tot resultaat leiden. Kenmerkend voor de Agile-systematiek is dat een dergelijke ontwikkeling zich snel aan kan passen aan een gewijzigde situatie of wens van de klant. De Agile-systematiek omarmt verandering, in tegenstelling tot de traditionele projectaanpak waarbij verandering zoveel mogelijk wordt vermeden. Innovatieprocessen zijn vergelijkbaar. Zo ontwikkelden Voort & Ormondt (2011) het WIM-model, waarbij het ‘innovatieproces’ is omsloten door de ‘waardecreatie’ aan de voorzijde van het traject en ‘management van innovatie’ als staartpunt. Alle onderdelen zijn van essentieel belang, maar als je inzoomt op het innovatieproces vullen de 4 D’s (dromen, denken, durven, doen) dit proces in.

Van dromen naar denken

Het dromen gaat vanzelf. De kunst ligt hem erin om vanuit die dromen naar realistische, haalbare tussenstappen te komen. Om de droom van de ‘veldwerker van de Toekomst’ te realiseren zijn een aantal onderdelen van belang: nauwkeurige locatiebepaling, accurate presentatie van beschikbare onderzoeksgegevens, hardware met de gewenste specificaties, kennis over de processing van beelddata en meer. Het realiseren van onze totale droom is op dit moment niet in één keer mogelijk, maar op verschillende vlakken zijn we stappen aan het zetten richting deze droom. Zo is Apple ook niet direct op de markt gekomen met de meest recente iPhone X. Zij zijn begonnen met de eerste versie van de iPhone en hebben in meerdere stappen deze interface ontwikkeld tot de meest recente versie, met een belangrijke factor: er is rekening gehouden met de veranderende behoeftes vanuit de markt.

Van durven naar doen

De eerste testen met onze AR-systemen in het veld zijn achter de rug en dit levert enorme inzichten op voor de randvoorwaarden van de systemen. Voor de presentatie van de data gaat het enerzijds om de nauwkeurigheid van de beschikbare data (rubbish in = rubbish out) en anderzijds om zeer nauwkeurige plaatsbepaling (op cm-nauwkeurig minimaal). De hardware die we momenteel gebruiken bestaat uit een tablet, maar dit zorgt er nog niet voor dat de veldwerker zijn handen vrij heeft. De opschaling naar een Google Glass of iets dergelijks zal in een later stadium noodzakelijk zijn. Aan de andere kant zijn we aan het testen welke mogelijkheden er zijn voor de interpretatie van beelddata. Zo kun je met slimme algoritmes zaken herkennen en kun je buiten het zichtbare licht zaken waarnemen, die we met het blote oog niet zien (zoals een NDVI). Het gebruik van andere technologische ontwikkelingen zoals drones, watersensoren, handheld XRF of Microphazir Asbestos Analyzer zijn ook voorbeelden van ontwikkelingen die de droom van de ‘veldwerker van de toekomst’ verder gaan concretiseren. Deze veldwerker is straks een mobiel laboratorium!

Vasthouden van de dromen

Ik ben trots om te merken dat we op verschillende vlakken pilots aan het uitvoeren zijn en kennis opdoen. Uiteraard lopen we hier ook tegen problemen of beperkingen aan, maar uiteindelijk zetten we telkens weer een stap in de goede richting. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we onze droom over de ‘veldwerker van de toekomst’ sneller kunnen realiseren. Het geeft ons een extra boost in de goede richting als we deze concepten ook kunnen toepassen bij opdrachtgevers, klanten en geïnteresseerden. Neem graag contact op als je hier mogelijkheden, kansen of uitdagingen in ziet!

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.