Veranderen omdat het moet of omdat het kan?

Continu verandert er van alles om ons heen. Zo ook in het bedrijfsleven. Soms worden deze veranderingen niet eens als een verandering gezien, maar als iets wat gewoon zo gaat. In ISO-gedachtengoed zijn dit allemaal kansen. Kansen die je kunt benutten. Dat is het mooie van de nieuwe versie van de ISO-normen: naast aandacht voor alles wat fout kan gaan (risico’s) is er nu ook structurele aandacht voor kansen.

Invloed op organisaties

Deze verandering naar aandacht voor kansen komt zowel de werkvloer ten goede - positieve aandacht motiveert – als de bedrijfsvoering in het algemeen. Want zonder het benutten van kansen sta je stil. Er is een hele wereld om ons heen die invloed kan hebben op een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een economische recessie, nieuwe technologieën, toenemende concurrentie, verontrustende omwonenden, verwachtingen van contractors of een vergrijzing in het personeelsbestand. Dit zijn allemaal issues die risico’s én kansen bieden. De contractor heeft misschien wel een nieuwe werkmethode die veel minder belastend voor het milieu is, maar nog niet wordt ingezet binnen jouw organisatie. Of een ontwikkeling met een nieuwe technologie waardoor medewerkers minder risico lopen op vallen van hoogte.

Betrokkenheid

Als bedrijf moet je dus goed weten wat er allemaal speelt binnen je bedrijf, maar ook in je omgeving. Het vraagt inzicht in de kansen en risico’s om vervolgens te bepalen welke veranderingen je wilt doorvoeren om te kunnen verbeteren. Omdat veranderingen soms ‘als gewoon’ doorgevoerd worden op de werkvloer, wordt het management niet altijd betrokken. Dat is jammer, want het management heeft dan onvoldoende zicht op deze veranderingen en kan hier ook niet op sturen. Laat staan dat ze de strategie of het beleid kunnen aanpassen. Andersom geldt ook: als vanuit het management besloten wordt een nieuwe werkwijze te hanteren, zonder de medewerkers daarbij te betrekken, zal het geen succesvolle verandering zijn.

Integraliteit

Veranderingen volgen uit risico’s en kansen en kunnen invloed hebben op meerdere aspecten. Denk daarbij aan bijscholing van medewerkers, inkoop van andere spullen, hogere efficiency, minder uitstoot en nieuwe veiligheidsrisico’s. Door kansen en risico’s integraal te benaderen worden alle betrokkenen onderdeel van de verandering. Pas als alle aspecten samen worden behandeld in het kader van de verandering, kan het een succes worden.

Dit kun je doen met integraliteit. Als je iets verandert, denk dan niet alleen aan de primaire verandering. Denk ook aan alle belanghebbenden en betrek deze door met een integrale bril te kijken: milieu, gezondheid, (externe) veiligheid en kwaliteit.

Toekomstbestendigheid

Risico’s en kansen moet je dus niet in kaart brengen voor ISO, om daarmee aan te tonen dat voldaan wordt aan de eis om continu te verbeteren. Nee, het inzichtelijk hebben van risico’s en kansen is niet voor ISO, het helpt je bedrijf structureel aandacht te hebben voor risico’s en kansen en daarop voorbereid te zijn. En met een integrale aanpak worden risico’s en kansen vanuit meerdere invalshoeken onder de loep genomen en dat komt de bedrijfsvoering ten goede.

Met een integrale aanpak van ISO wordt de focus verplaatst van continu verbeteren naar toekomstbestendigheid. Dát is duurzaam ondernemen.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.